Home / Wydarzenia / Brońmy Europy – Apel do Europejczyków | Defend Europe – The appeal to Europeans

Brońmy Europy – Apel do Europejczyków | Defend Europe – The appeal to Europeans

European Brothers and Sisters,

The process of self-destruction of our civilisation, which began in 1968, is now entering a decisive phase. More and more Europeans are becoming foreigners in their own countries. At the same time, they turn away from their identity and heritage, treating it as a worthless burden. Nihilism, consumerism, and hedonism are eating away the souls of our people. Our societies are becoming dysfunctional as they enter advanced stages of affluenza. Liberalism is the new totalitarian ideology, where so-called “tolerance” is the argument justifying the subordination of law to the interests of any and every minority.

Today’s Europe is a place where a mother is capable of murdering her own child, so that she can continue living an easy and comfortable life. It’s also a place where armed guards provide tranquility for the drunk and drugged. Above all, it is a place where churches are being demolished instead of being raised.

Regardless of these circumstances, we are the ones responsible for carrying on the legacy of our ancestors. This responsibility demands greatness from our generation. Our parents’ generation, enshadowed by the atrocities of war, did not live up to this crucial task. Perhaps it frightened them. Due to a fear of failure they rejected the ideas of Beauty, Good and Truth and turned to pipe dreams of postmodernism. Our generation recognizes and rejects the ugly, evil, and false. To the popular phrase “Defend Europe”, we add the militant call of St. Michael the Archangel “Quis ut Deus?”, meaning “Who [is] like God?”. Who, if not God, can defend Europe,
not just from the muslim invasion, but mainly from Europeans themselves?

We call on you, Brothers and Sisters!

We know that there are many of us. We need to make that clear to our enemies. Our weakness is their strength. The time of war has come and the stakes are hearts, minds, and souls. This war will decide whether the real Europe will survive or perish.

Let the incisiveness of our thoughts equal that of the ancient geniuses. Let the rhythm of our footsteps beat with harmony on Europe’s paths. Let our hearts be full of Christian love. The battle that we have to fight will not be easy, but our victory is certain. If God is for us, who is against us?

We are waiting for your answer. Let this message, sent from the Luminous Mount, one of the most important places for Polish people, on the 100th anniversary of regaining our country’s independence, be a spark that will light up a fire of solidarity on our whole continent. Nobody should march alone in this fight.

____________________________
Bracia i Siostry z całej Europy!

Proces autodestrukcji naszej cywilizacji rozpoczęty w 1968 roku wkracza właśnie w decydującą fazę. Coraz więcej Europejczyków staje się obcymi we własnych krajach. Odrzucają swoją tożsamość i dziedzictwo, jakim zostali obdarzeni, jako niepotrzebny balast. Nihilizm, konsumpcjonizm i hedonizm wyżerają dusze naszych ludzi. Zaawansowane stadium affluenzy czyni nasze społeczeństwa dysfunkcyjnymi. Liberalizm stał się nową ideologią totalitarną, uzasadniając „tolerancją” dyktaturę ideologiczną wszelkiej maści mniejszości.

Dzisiejsza Europa to miejsce, gdzie matka, dla życia łatwego i wygodnego, jest w stanie zamordować własne dziecko. To miejsce, gdzie spokój, otumanionym alkoholem i narkotykami ludziom, zapewniają uzbrojeni strażnicy. To przede wszystkim miejsce, gdzie kościołów już się nie buduje, a coraz częściej burzy.

Jednak nie zmienia to faktu, że ciąży na nas odpowiedzialność dźwignięcia spuścizny po naszych przodkach, tworzonej przez wiele tysięcy lat. Odpowiedzialność, która wymaga od naszego pokolenia wielkości. Nasi rodzice, żyjący w cieniu okrucieństw wojny, nie podołali temu zadaniu, przeraziło ich ono. Ze strachu przed upadkiem odrzucili idee Piękna, Dobra i Prawdy na rzecz postmodernistycznych mrzonek. Dla nas szkarada pozostanie szkaradą, zło – złem, a fałsz – fałszem.

Do popularnego hasła „Obronić Europę” dopisujemy bojowe zawołanie św. Michała Archanioła „Quis ut Deus?”, czyli „Któż jak Bóg?”. Bo kto jak nie Bóg obroni Europę? Nie przed nową inwazją świata muzułmańskiego, a przed samymi Europejczykami?

Wzywamy Was Bracia i Siostry!

Wiemy, że jest nas wielu. Uświadommy to naszym wrogom. Ich siła bierze się z naszej słabości. Przyszedł czas walki o serca, umysły i dusze. Walki, która zadecyduje, czy prawdziwa Europa przetrwa. Niech nasze myśli dorównają swoją przenikliwością myślom antycznych geniuszy. Niech nasze nogi wybijają, wzorem rzymskich legionów, równy rytm na europejskich drogach. Niech nasze serca pełne będą chrześcijańskiej miłości! Bój, który przyjdzie nam stoczyć, z pewnością nie będzie łatwy, ale zwycięstwo jest pewne. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

Dlatego czekamy na Waszą odpowiedź. Niech wiadomość wysłana przez nas z Jasnej Góry, jednego z najważniejszych dla Polaków miejsc, w rok stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości, będzie iskrą, dzięki której na całym kontynencie zapłonie ogień solidarności. W tej walce nikt nie powinien maszerować samotnie.

Check Also

Kampania Społeczna Kocham Polskę w Krakowie

14 lutego, jak co roku, działacze MW Kraków wzięli udział w Kampanii Społecznej Kocham Polskę …