Home / Wielkopolskie / Gniezno: Oświadczenie w sprawie rozpowszechniania nieprawdziwych oskarżeń i insynuacji na temat Narodowych Sił Zbrojnych

Gniezno: Oświadczenie w sprawie rozpowszechniania nieprawdziwych oskarżeń i insynuacji na temat Narodowych Sił Zbrojnych

Młodzież Wszechpolska Gniezno wystosowała pismo do gnieźnieńskiej posłanki na sejm RP Paulina Hennig-Kloskiej w sprawie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o Żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych. 

Szanowna Pani Poseł

Jako Młodzież Wszechpolska zwracamy się prośbą o zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych oskarżeń i insynuacji na temat Narodowych Sił Zbrojnych. Przypominamy że 15 września 2017 roku sejm RP uczcił przez aklamację 75-lecie powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Żaden z posłów Nowoczesnej nie protestował. Dodać należy że będący jeszcze członkiem Pani partii poseł Zbigniew Gryglas wystąpił nawet na mównicy w opasce NSZ.

Osobie sprawującej mandat Posła RP nie przystoi bowiem taka nierzetelność. Zwłaszcza występowanie w mediach publicznych wymaga staranności. NSZ Brygada Świętokrzyska była jedynym polskim oddziałem partyzanckim który samodzielnie wyzwolił niemiecki obóz koncentracyjny. Miało to miejsce 5 maja 1945 roku. W wyniku akcji zbrojnej uratowano 1000 więźniarek różnych narodowości ( w tym około 300 Żydówek, które miały być spalone żywcem).

Przypominamy także, że rząd PRL wnioskował o ekstradycję przywódcy NSZ Brygady Świętokrzyskiej Antoniego Szackiego ps. ,,Bohun”. Proces odbył się w sierpniu 1950 roku w przed francuskim sądem w Tuluzie. W obronie ,,Bohuna” stanęły między innymi uratowane przez niego żydowskie więźniarki. Ostatecznie został on uniewinniony od zarzucanego mu czynu, czyli współpracy z hitlerowskimi Niemcami.

Powołuje się Pani na dokumenty AK pochodzące głównie z lat 1944-1945. Otóż AK było w tym czasie skłócone z NSZ z kilku powodów:

– Pierwszym była akcja scaleniowa, prowadzona w sposób nieczysty przez generała Tadeusza Komorowskiego, ps. „Bór”. Narodowe Siły Zbrojne chciały zachować pewną niezależność, na co nie chciało zgodzić się dowództwo AK.

– Drugim ważnym powodem było likwidowanie komunistycznej partyzantki przez NSZ. Armia Krajowa kierowana była przez rząd londyński znajdujący się pod silną presją Ambasady ZSRR i stąd rozkaz dotyczący nieprowadzenia walk z komunistami. Tymczasem NSZ uznawały zarówno III Rzeszę, jak i Armię Czerwoną, Polska Partię Robotniczą oraz GL-AL za identyczne zagrożenie dla Polaków. Przyszłość pokazała że słusznie

– Trzecim ważnym powodem była niechęć NSZ do akcji ,,Burza”. Pomimo to oddziały NSZ wzięły ostatecznie udział w Powstaniu Warszawskim, wsławiając się oddaniem i poświęceniem.

Na koniec warto abyśmy ustosunkowali się do insynuacji powielanych między innymi przez nowo-lewicowych pseudo polityków pokroju Adriana Zandberga (paradującego w koszulkach z Marksem, Różą Luksemburg, czy pod sztandarami sierpa i młota) postaci Huberta Jury ,,Tom” jako rzekomego przykładu kolaboracji. Należy wyjaśnić iż ,,Hubert Jura” to pseudonim pod jakim działał bliżej nieokreślony człowiek. Może któryś ze specjalistów od historii NSZ, których liczba ostatnio gwałtownie wzrosła, w końcu odkryje jego prawdziwe imię i nazwisko. Nie tylko dowództwo AK, ale także NSZ, wydały na niego wyrok śmierci, przed którego wykonaniem zdołał uciec. Do Brygady Świętokrzyskiej dołączył dopiero w drugiej fazie marszu, kiedy starano się ratować życie każdego pozostałego przy życiu żołnierza.

W 1992 roku żołnierze NSZ otrzymali uprawnienia kombatanckie obok WiN-u, Konspiracyjnego Wojska Polskiego i innych organizacji.

W związku z narastającą na sile i falą kłamliwych oskarżeń w kierunku Narodowych Sił Zbrojnych, Młodzież Wszechpolska zapowiada szeroką akcję edukacyjną z zakresu historii na terenie Gniezna. Postaramy się zorganizować wykłady z historykami zajmującymi się badaniem tego tematu. Jesteśmy także otwarci na propozycję ze strony gnieźnieńskich ugrupowań , aby takie spotkania odbywały się w formie debaty akademickiej (oczywiście tylko jeżeli druga strona znajdzie prelegenta chętnego do debaty z naszym).

Z Wyrazami Szacunku

Koło Młodzieży Wszechpolskiej w Gnieźnie

—————
Jeśli chcesz działać razem z nami dołącz do nas!
http://dolacz.mw.org.pl/

Check Also

Gniezno: Wszechpolacy zorganizowali kontrmanifestację do tzw. parady równości

Wczoraj, na rynku w Gnieźnie, działacze lewicy zorganizowali manifestację, której celem przewodnim była publiczna manipulacja …