Home / Podlaskie / BIAŁYSTOK: Wszechpolacy na wykładzie o marksizmie

BIAŁYSTOK: Wszechpolacy na wykładzie o marksizmie

W piątek liczna grupa białostockich Wszechpolaków miała okazję posłuchać wykładu pt. “Historia marksizmu, czyli kto niszczy naszą cywilizację”.  Prelekcja odbyła się w Dyskusyjnym Klubie Filmowym “Kino TON” w Białymstoku oraz została zorganizowana przez Podlaski Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej. Jako prelegent został zaproszony Pan Krzysztof Karoń – znawca historii i ewolucji marksizmu na przestrzeni lat, autor witryny internetowej historiasztuki.com.pl.

 Dany wykład razem z sekcją dyskusyjną trwał około trzech godzin. Oczywistym od początku było, że problematyczne będzie pokazanie około 150-letniej historii tak destrukcyjnej idei, jak marksizm w tak krótkim czasie. Mimo to zaproszony gość przedstawił na swojej grafice bardzo szczegółowe przedstawienie historii tego zjawiska. Szczególnie skupił się na początkowym rozwoju idei od 1848 roku oraz fundamentach na jakich została ona zbudowana.

Według Pana Karonia marksizm został zbudowany na poglądzie, że wolność można tylko uzyskać poprzez dobrobyt, a ten dobrobyt mogli uzyskać ludzie niezaradni tylko w systemie, który pozwoliłby im kraść. Pierwszy etap jego historii opierał się na kontestowaniu kapitalistycznej gospodarki, natomiast kolejne skupiały się na przeprowadzeniu rewolucji seksualnej i społecznej, gdzie mniejszość miałaby przejąć kontrolę nad większością.

Obowiązkiem Wszechpolaka jest rozwijać się duchowo, fizycznie i intelektualnie. Niezwykle ważne jest, aby uczęszczać na spotkania i wykłady poszerzające naszą wiedzę na temat zjawisk dręczących nasze dzisiejsze życie polityczne. Marksizm jest poważnym problemem dla nas i będzie nim dla naszych dzieci. Jedyną na niego odpowiedzią jest polska Idea Narodowa.

Check Also

Białystok: Wszechpolacy sprzątają pomnik Powstańców styczniowych.

22 czerwca Białostoccy działacze Młodzieży Wszechposlkiej zajęli się czyszczeniem zaniedbanego pomniku historycznego w okolicy Bielska …