Home / Mazowieckie / WARSZAWA: Walny Zjazd Okręgu Mazowieckiego

WARSZAWA: Walny Zjazd Okręgu Mazowieckiego

21 października w Teatrze Oratorium odbył się zjazd Okręgu Mazowieckiego Młodzieży Wszechpolskiej. Wybrano władze Okręgu oraz zaprzysiężono nowych członków Organizacji.

Zjazd rozpoczął się o 19:30 odśpiewaniem Hymnu Młodych i odmówieniem modlitwy żołnierzy NSZ. Kol. Zuzanna Giec i kol. Paweł Lizoń powitali wszystkich zgromadzonych, w tym wiceprezesa Zarządu Głównego kol. Piotra Głowackiego, sekretarza Zarządu Głównego kol. Łukasza Walczaka i prezesa Okręgu Mazowieckiego kol. Szymona Adamika oraz byłego prezesa Organizacji kol. Krzysztofa Bosaka i byłego skarbnika Zarządu Głównego kol. Pawła Zanina.

Na początku odbyło się zaprzysiężenie nowych członków Młodzieży Wszechpolskiej – działaczy Okręgu Mazowieckiego oraz sąsiedniego Okręgu Łódzkiego. Później głos zabrał kol. Kacper Kociszewski, który przedstawił sprawozdanie z działalności Okręgu od ostatniego zjazdu.

Po słowie kolegi sekretarza Okręgu odbyły się wybory. Na prezesa Okręgu Mazowieckiego został ponownie wybrany kol. Szymon Adamik, a skład zarządu Okręgu prezentuje się następująco:

Wiceprezesi – kol. Mateusz Marzoch, kol. Szymon Wiśniewski

Sekretarz – kol. Kacper Kociszewski

Skarbnik – kol. Piotr Pietraszek

Członkowie zarządu – kol. Dominik Gajewski, kol. Arkadiusz Jabłoński, kol. Adam Kawałek, kol. Paweł Lizoń, kol. Józef Witkowski, kol. Bartłomiej Woźniak

Komisja Rewizyjna – kol. Mateusz Pławski, kol. Piotr Filipek, kol. Ernest Kobyliński

Kol. Szymon Adamik podziękował za zaufanie i wyraził swoje zadowolenie z działalności Okręgu Mazowieckiego. Po nim głos zabrał kol. Piotr Głowacki, który nawiązał m.in. do nowego Planu, który ma wprowadzić znaczące zmiany w działalności i formacji działaczy Organizacji. Kol. Łukasz Walczak wspomniał okres bycia prezesem w strukturach warszawskich i mazowieckich, podkreślając wagę ciągłości działania członków MW.

Po krótkich przemówieniach zakończono oficjalną część zjazdu modlitwą do patrona MW, św. Maksymiliana Marii Kolbe. Następnie działacze udali się na integrację w centrum Warszawy.

Check Also

Radom: Wszechpolacy uczcili Radomski Czerwiec 76′ roku.

Na rok 2018 przypadła 42 rocznica protestów robotniczych w Radomiu. Młodzież Wszechpolska postanowiła uczcić te …