Home / Pomorskie / Pomorscy Wszechpolacy przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie

Pomorscy Wszechpolacy przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie

Dnia 21.10, pomorski okręg Młodzieży Wszechpolskiej przeprowadził pikietę „Przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie.” Manifestacja rozpoczęła się o godzinie 17:00 pod Konsulatem Republiki Litewskiej, na ulicy Jana Heweliusza w Gdańsku. Pikieta rozpoczęła się od przemówienia kolegi Marka Uziało, który jest Polakiem mieszkającym na Wileńszczyźnie.

Opowiadał on antypolinijnej polityce państwa Litewskiego. Zaznaczał on bierność polskiego rządu wobec dyskryminacji polskich mieszkańców Wileńszczyzny i nawoływał o zmianę podejścia polityków do tej kwestii. Następnie przemówił Adam Paszyński – prezes gdańskiego koła MW. Mówił on o danych z ostatniego spisu powszechnego na Litwie, które jasno potwierdzają jak ogromna jest populacja Polaków na ziemi litewskiej, oraz przypomniał o niewywiązywaniu się Litwy z umowy zawartej między naszymi krajami o poszanowaniu mniejszości narodowych.

„Gdy w Polsce Litwini mogą używać swoich oryginalnych nazwisk, a w gminach gdzie stanowią większość istnieje podwójne nazewnictwo miejscowości, na Litwie ma miejsce zupełnie inna sytuacja. Polskie nazwiska są lituanizowane, jedynym językiem urzędowym jest litewski, a podwójne nazewnictwo ulic i miejscowości jest zabronione”.

Podczas wydarzenia Wszechpolacy rozdawali też ulotki informujące o realiach litewskiej polityki narodowościowej dyskryminującej Polaków będących największą mniejszością narodową na Litwie.

Check Also

Łódź: MW wspiera IX edycję Bożonarodzeniowej Paczki dla Bohatera!

Dobiegła końca dziewiąta edycja bożonarodzeniowej zbiórki pod nazwą „Paczka dla Bohatera”. Udało się zgromadzić mnóstwo …