Home / Śląskie / XXIII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian na Jasnej Górze

XXIII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian na Jasnej Górze

XXIII Światowy Zjazd Kresowian i Pielgrzymka na Jasną Górę za nami. Uroczystości na Jasnej Górze rozpoczęły się Mszą Świętej w bazylice. W trakcie homilii Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski przypomniał ważne rocznice związane z dawnymi Kresami Rzeczpospolitej, w tym niestety tragiczne – jak tzw. operacja polska NKWD, w wyniku której śmierć z rąk sowietów poniosło ponad 100 tyś. Polaków zamieszkujących ZSRS przed II wojną światową. Ks. Isakowicz-Zaleski również skrytykował rząd polski za bierną politykę wschodnią. Duchowny jasno stwierdził, że z sąsiadami Polska musi utrzymywać jak najlepsze relacje, lecz nie może być to robione kosztem relatywizowania czy nawet fałszowania historii. Zaapelował do władz polskich, aby wywierały większą presję na elity polityczne państw wschodnich (szczególności Ukrainy) w kwestiach polityki historycznej.

W trakcie zjazdu na Auli Kordeckiego, prezes partii Ruch Narodowy, a także były prezes Młodzieży Wszechpolskiej – kol. poseł Robert Winnicki w sposób stanowczy powiedział, że tożsamość narodowa nie może być traktowana wybiórczo. Polski Naród, jego kultura i tradycja istnieje także poza granicami obecnego państwa polskiego. Nie można budować pozytywnych relacji z sąsiadami kosztem pogorszenia sytuacji mniejszości Polskiej w państwach postsowieckich. Prezes Ruchu Narodowego podał przykład rugowania szkolnictwa polskiego na Litwie i wskazał słabą wolę rządzących, aby tej sytuacji się przeciwstawiać. Obecne władze wolą dogadywać się z władzami Litwy, tylko na płaszczyźnie gospodarczej, zapominając o sytuacji Polaków na Wileńszczyźnie. Kolejnym przykładem jaki podał kol. Robert były oddalone akcje rozbierania pomników banderowskich, które w wielu przypadkach były stawiane nielegalnie. Niestety politycy rządzący po 1989 r. zaślepieni doktryną Giedroycia, woleli nie wiedzieć tego problemu. Całe szczęście środowisko narodowe postanowiło sprawy wziąć w swoje ręce!

Poseł Robert Winniki zaapelował do Kresowian, aby rozliczali polityków za ich działania na rzecz obrony Polskości na dawnych Kresach Rzeczpospolitej. Światowy Kongres Kresowian uhonorował Kol. Roberta Winnickiego nagrodą Praemium Honoris Craesovianae. Było to podziękowanie dla Roberta Winnickiego za jego działania i aktywność w obronie kultury polskiej na Kresach, zarówno na niwie politycznej jak i społecznej.

Na zjeździe pojawiła się kilkunastoosobowa delegacja Okręgu Śląskiego Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego – Górny Śląsk. Wśród organizatorów również znaleźli się Koledzy z Ruchu Narodowego. Gościem specjalnym Pielgrzymki i Zjazdu Kresowian była seniorka ruchu narodowego oraz nasza organizacyjna koleżanka, która swą działalność rozpoczynała w przedwojennej Młodzieży Wszechpolskiej – Pani Maria Mirecka-Loryś.

Dziękujemy Organizatorom ze Światowego Związku Kresowian i innych organizacji kresowych oraz patriotycznych za sprawnie przeprowadzoną pielgrzymkę i zjazd. Do zobaczenia za rok!

Check Also

Gniezno: Wszechpolacy obchodzili 76. rocznicę Powstania Warszawskiego

Wszechpolacy z Gniezna uczestniczyli dziś w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.   Powstanie Warszawskie oficjalnie …