Home / Podlaskie / Białostocki Wieczór Pamięci

Białostocki Wieczór Pamięci

Co roku, 25 maja w Białymstoku odbywa się Wieczór Pamięci- wydarzenie mające na celu uczczenie pamięci wszystkich Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego. Data wydarzenia jest symboliczna, to dzień egzekucji Witolda Pileckiego- polskiego bohatera zamordowanego przez sowieckich katów. Wszechpolaków nie mogło zabraknąć na tym uroczystym wydarzeniu.

Uroczystości odbyły się na placu przed Kinem Ton (miejsca, w którym po wojnie komunistyczne władze sądziły i skazywały na śmierć Żołnierzy Polskiego Podziemia). Wzięło w nich udział wiele środowisk, m. in. harcerze i kibice białostockiej Jagiellonii. W czasie uroczystości były m.in. wyczytywane dzieje Witolda Pileckiego i Powstania Warszawskiego, zaś rozkaz gen. Leopolda Okulickiego o rozwiązaniu szeregów Armii Krajowej odczytał prezes MW Białystok, kol. Bartosz Sokołowski.

O godz. 21:30 (czas wykonania egzekucji na Rotmistrzu), Młodzież Wszechpolska miała zaszczyt współuczestniczyć w Apelu Poległych i Pomordowanych Żołnierzy Niepodległościowych powiązanych z Białostocczyzną. Wydarzenie zakończyło się krótkim przemarszem pod pomnik Armii Krajowej na ul. Legionowej.

Pamiętajmy o naszych Bohaterach. Niech ich męstwo, czyny i poświęcenie stanowią wzór w naszym codziennym postępowaniu!

Check Also

Białystok: Wszechpolacy sprzątają pomnik Powstańców styczniowych.

22 czerwca Białostoccy działacze Młodzieży Wszechposlkiej zajęli się czyszczeniem zaniedbanego pomniku historycznego w okolicy Bielska …