Home / Podlaskie / Walny Zjazd Okręgu Podlaskiego Młodzieży Wszechpolskiej

Walny Zjazd Okręgu Podlaskiego Młodzieży Wszechpolskiej

W miniony weekend miało miejsce szczególe wydarzenie. Okręg podlaski Młodzieży Wszechpolskiej działa z nowym zarządem i prezesem na czele- kol. Szymonem Popławskim.

Zjazd okręgu rozpoczął się mszą świętą w kościele św. Rocha w Białymstoku, przy aktywnym wsparciu działaczy w jej celebracji. Tuż po tym złożono kwiaty przy tablicy poświęconej Romanowi Dmowskiemu- ideowemu ojcu Wszechpolaków. Wiara jest absolutną podstawą; jak pisał Dmowski: “Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę”.

Częścią oficjalną zjazdu była konferencja, podczas której głos zabrali lokalni liderzy i zaproszeni goście. Nowi działacze- po pomyślnym zakończeniu próby- złożyli przysięgę członkowską pod sztandarem MW. To moment szczególny, wszak formacja intelektualna jest podstawą rozwoju Wszechpolaka.

Momentem kulminacyjnym były wybory nowych władz okręgu. Ustępującego prezesa, kol. Marcina Zabłudowskiego, zastąpił kol. Szymon Popławski- dotychczasowy sekretarz okręgu, wieloletni działacz Organizacji. Wybrany został także nowy skład zarządu w Podlaskim.

Młodzież Wszechpolską cechuje szybka wymienność kard. Młodzi działacze chętnie podejmują trud pracy na rzecz Narodu. W społeczeństwie cechującym się biernością i liberalną krótkowzrocznością, My mamy odwagę wyjść przed szereg! Dołącz do Wszechpolskiej Młodzieży!

Check Also

Białystok: Wszechpolacy sprzątają pomnik Powstańców styczniowych.

22 czerwca Białostoccy działacze Młodzieży Wszechposlkiej zajęli się czyszczeniem zaniedbanego pomniku historycznego w okolicy Bielska …