Home / Podlaskie / Białystok: Spotkanie z doktorem Paulem Cameronem

Białystok: Spotkanie z doktorem Paulem Cameronem

9 maja w białostockim Centrum Astoria wykład wygłosił znany naukowiec ze Stanów Zjednoczonych, dr Paul Cameron. Tematem spotkanie było ukazanie i zdementowanie Mitów homopropagandy, które głęboko zakorzeniły się w liberalnych społeczeństwach świata zachodniego.

Wystąpienie profesora zostało zorganizowane przy współpracy Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej, a wśród słuchaczy można było spotkać licznych działaczy środowisk narodowych. Sami Wszechpolacy liczyli na sali 24-osobową grupę. Prelegent w ciągu dwóch godzin przedstawiał swoje argumenty i dane oraz odpowiadał na pytania słuchaczy.

Wszystkie przekazane informacje opierały się na danych amerykańskiego rządu oraz własnych badaniach dr Camerona. Według danych, w przeciwieństwie do opinii liberałów, widoczne są poważne różnice między homoseksualistami, a heteroseksualistami. Już w 1990 r. w Stanach Zjednoczonych występował problem z nadreprezentacją homoseksualnych dzieci wśród osób sięgających po narkotyki i popełniających samobójstwo. Ta sytuacja nie zmieniła się mimo kilkunastoletniego eksperymentu, który miał na celu promocje tolerancji homoseksualizmu. Jedyne co się zmieniło, to… ilość dzieci deklarujących orientację homoseksualną.

Paul Cameron jest profesorem przewodzącym instytucji – Family Research Institute. Mimo wielu ataków grup lewicowych i LGBT, dalej wygłasza swoje tezy oraz często odwiedza Polskę. Tak jak on walczmy z kłamstwami lewicy!

Check Also

Białystok: Wszechpolacy sprzątają pomnik Powstańców styczniowych.

22 czerwca Białostoccy działacze Młodzieży Wszechposlkiej zajęli się czyszczeniem zaniedbanego pomniku historycznego w okolicy Bielska …