Home / Małopolskie / Walny zjazd Okręgu Małopolskiego. Wybrano nowego prezesa

Walny zjazd Okręgu Małopolskiego. Wybrano nowego prezesa

31 marca w Krakowie odbył się walny zjazd Okręgu Małopolskiego. Przybyli na to wydarzenie aktywiści Młodzieży Wszechpolskiej wysłuchali podsumowania kadencji ustępującego zarządu okręgu oraz dokonali wyboru swoich nowych władz. 

Zebranie standardowo rozpoczęło odśpiewanie hymnu organizacyjnego czyli Hymnu Młodych. Po tym przebieg zjazdu omówił były prezes okręgu i obecny wiceprezes Zarządu Głównego Młodzieży Wszechpolskiej – kol. Szymon Kasiński. Dokonał on również krótkiego podsumowania kadencji i wskazał na najważniejsze cechy i zasady, którymi winien się kierować Wszechpolak. Następnie głos zabrał kol. Piotr Baliński – ustępujący prezes okręgu. Nim jednak doszło do wyboru nowych władz, to po raz ostatni na tym stanowisku dokonał on zaprzysiężenia kandydatów, którzy pomyślnie ukończyli staż, na nowych członków Młodzieży Wszechpolskiej.

Część wyborczą rozpoczęło głosowanie nad nowym prezesem okręgu. Jedyną kandydaturą, wybraną przez aklamację była koleżanki Natalii Kyrcz. Pozostałych członków zarządu okręgu w składzie: kol. Agnieszka Komusińska – wiceprezes, kol. Krzysztof Sarna – wiceprezes, kol. Michał Frączek – sekretarz, kol. Mateusz Zelek – skarbnik, kol. Kamil Wojtyczka – członek, kol. Marcin Gołda – członek, kol. Michał Słanek – członek, również wybrano wszystkimi głosami osób uprawnionych do głosowania. Po wyborze nowa prezes okręgu wygłosiła przemówienie, w którym podkreśliła swoje priorytety w najbliższej kadencji.

Kolejne wybory dotyczyły władz koła w Nowym Sączu. Stanowisko prezesa po ustępującej kol. Kyrcz objął kol. Krzysztof Sarna. Jego podobnie jak i cały zarząd koła w składzie: kol. Krystian Lachner – wiceprezes, kol. Ewa Bałuszyńska – sekretarz, kol. Roksana Bodziony – skarbnik, członkowie nowosądeckiego koła wybrali jednomyślnie. Po wyborze nowego zarządu koła kol. Sarna wygłosił również krótkie przemówienie, w którym podziękował ustępującej prezes oraz byłemu prezesowi – kol. Tomaszowi Bednarkowi, który w 2013 roku reaktywował koło w Nowym Sączu. Nowy prezes MW Nowy Sącz również przestawił swoje postulaty na najbliższą kadencję. Część wyborczą zakończyły wybory do okręgowej komisji rewizyjnej. Na jej członków wybrano: kol. Piotra Balińskiego, kol. Szymona Kasińskiego i kol. Marlenę Prochownik.

Zjazd walny zakończono ogłoszeniami, odśpiewaniem Hymnu Narodowego oraz pamiątkowym zdjęciem. Nowym władzom zarówno Okręgu Małopolskiego jak i koła w Nowym Sączu serdecznie gratulujemy wyboru oraz życzymy powodzenia i wytrwałości w działalności i realizacji zamierzonych celów. Czołem Wielkiej Polsce! – redakcja mw.org.pl

Zdjęcia: Adam P. Foto

 

Check Also

Kraków: Wszechpolacy na grobach żołnierzy i działaczy narodowych

Mamy za sobą dwa pełne zadumy dni. Odwiedziliśmy groby Bohaterów i działaczy narodowych na Cmentarzu …