Home / Mazowieckie / Konferencja prasowa w związku z masową imigracją Ukraińców do Polski

Konferencja prasowa w związku z masową imigracją Ukraińców do Polski

W czwartek 23 marca w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Młodzieży Wszechpolskiej w związku z narastającym problemem masowej imigracji Ukraińców do Polski. Rzecznik prasowy MW – kol. Mateusz Pławski podkreślał, że jako nacjonaliści sprzeciwiamy się przyjmowaniu ukraińskich imigrantów do Polski. Będziemy podejmowali odpowiednie działania prawne i administracyjne dążące do kontroli tego zjawiska. 

Natomiast w piątek został złożony wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o udzielenie szczegółowych informacji na temat liczebności Ukraińców, którzy przyjechali do Polski w ostatnich latach.

Młodzież Wszechpolska kontynuuje akcję sprzeciwu wobec masowej ukraińskiej imigracji zarobkowej i wpływowi tego zjawiska na pogorszenie się sytuacji polskich pracowników.

Zgodnie z tym o czym mówiliśmy w trakcie ubiegłotygodniowej konferencji prasowej w sejmie, jesteśmy poważnie zaniepokojeni brakiem jakiejkolwiek reakcji polskiego rządu na całkowicie niekontrolowany napływ do naszego kraju obywateli Ukrainy. Zjawiskiem powszechnym, potwierdzonym nawet raportami NBP jest dumping płacowy i istotny wpływ zjawiska ukraińskiej imigracji na pogorszenie sytuacji płacowej Polaków.

Uważamy że rząd RP w żaden sposób nie stara się kontrolować tego zjawiska, jak gdyby nie zauważając rosnącej szarej strefy zatrudnienia Ukraińców, zatrudnionych z pominięciem przepisów prawa pracy, nie odprowadzających w Polsce podatków, transferujących pieniądze na Ukrainę. Jest to tym bardziej istotne gdy weźmiemy pod uwagę że ukraińscy studenci studiują na polskich uczelniach, otrzymują polskie stypendia, są często utrzymywani przez polskiego podatnika, a w polskich szpitalach leczono uczestników konfliktu w Donbasie.

W związku z powyższym, jako Młodzież Wszechpolska inicjujemy dzisiaj akcję w ramach której będziemy patrzeć na ręce polskiemu rządowi, a w szczególności MSZ. Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, domagamy się od Ministerstwa konkretnych i precyzyjnych informacji na temat ilości wiz i pozwoleń na pobyt wydanych Ukraińcom w ubiegłych latach i w roku bieżącym. Korzystając z tych danych będziemy w dalszym stopniu wywierać na polskim rządzie presję, by doprowadzić do zahamowania dalszego napływu Ukraińców do Polski.

W naszym wniosku domagamy się również informacji dotyczących wydanych przez polskie konsulaty Kart Polaka – docierają do nas niepokojące sygnały że ta wspaniała idea ułatwienia pobytu w Polsce obywatelom Ukrainy o polskich korzeniach, poczuwających się do bycia Polakami, jest dzisiaj wykorzystywana do prowadzenia wątpliwego moralnie biznesu. Kartami Polaka na Ukrainie zwyczajnie się handluje, prawo do pobytu w Polsce i bycia traktowanym jak obywatel naszego kraju można po prostu kupić. Przerażającym jest dla nas to że polskość – to o co nasi przodkowie walczyli i za co przelewali swoją krew – na Ukrainie jest po prostu towarem.

Pełna konferencja prasowa >TUTAJ<

Check Also

Zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa działania na szkodę Polski przez europosłów PO

W poniedziałek 20 listopada prezes warszawskich struktur Młodzieży Wszechpolskiej – kol. Mateusz Marzoch w imieniu …