Home / Śląskie / Katowice: Młodzież Wszechpolska pamięta o ofiarach Tragedii Górnośląskiej

Katowice: Młodzież Wszechpolska pamięta o ofiarach Tragedii Górnośląskiej

Temat Tragedii Górnośląskiej podobnie jak kwestia Obławy Augustowskiej wciąż nie znalazł należytego miejsca w polskich podręcznikach do historii oraz w świadomości naszego narodu. W dodatku został niesłusznie wpisany w narracje środowisk domagających się autonomii Śląska i podważających polski charakter tego regionu. W celu przywrócenia ofiarom komunistycznego reżimu właściwego miejsca w na karach historii narodu polskiego działacze Młodzieży Wszechpolskiej złożyli kwiaty w miejscach, które były świadkami tragedii, jakiej doświadczyli mieszkańcy Śląska po wkroczeniu na te tereny Armii Czerwonej –w Mysłowicach i Świętochłowicach-Zgodzie. Była to zbrodnia komunistyczna wymierzona w polskość i w przeciwników władzy ludowej. 

„[…] Maskarada na Górnym Śląsku udała się. Swój cel osiągnęła. Pewnie, że strat nie zabrakło, ale polskie załogi hut, kopalń i fabryk pozostały na miejscu, gdy nadeszły oswabadzające Śląsk wojska radzieckie i polskie, Ślązacy nie pozwolili zniszczyć przemysłu. Żadna fabryka nie stanęła, wyjąwszy dla braku surowca. Żadna huta nie zagasła, żadna kopalnia nie uległa zagazowaniu lub zatopieniu, śląskie załogi polskie spełniły swój obowiązek wobec Polski –ocaliły przemysł Śląski. „ Tak o wpisywaniu się na volkslisty i organizowaniu w zakładach pracy ruchu oporu, a w następstwie: przejęciu polskiego przemysłu po wojnie z rąk hitlerowców niemal bez strat wypowiadał się biskup Adamski. Niestety, radość z zakończonych działań wojennych okazała się przedwczesna.

27 stycznia do Katowic wkroczyła Armia Czerwona, która tereny wcielone w czasie wojny do Rzeszy potraktowała jak zdobycz wojenną i adekwatnie do tego przekonania potraktowała zastałą ludność i jej dobytek. Za żołnierzami Armii Czerwonej przybyły na Śląsk pierwsze struktury władzy komunistycznej. Znamienitym jest, że przybysze z ZSRR chętnie podejmowali współpracę z Niemcami deklarującymi się jako członkowie Komunistycznej Partii Niemiec bądź wyrażali chęć współpracy z nowymi władzami. Natychmiast przystąpiono do realizacji dekretów wydanych przez Krajową Radę Narodową w sierpniu i wrześniu 1944 roku o ukaraniu zbrodniarzy faszystowsko hitlerowskich oraz zdrajców narodu nie bacząc na realne stosunki narodowościowe i błędnie opierając się na dokumentacji volkslist.

Teren województwa śląsko-dąbrowskiego pokrył się siecią obozów przesiedleńczych oraz pracy, zarówno radzieckich, jak i utworzonych przez UBP, którego działacze współpracowali z NKWD, wywodzili się z partii komunistycznych czy zasilali szeregi Armii Ludowej. Wraz osadzaniem w obozach rozpoczęły się masowe deportacje ludności do kopalń w Zagłębiu Donieckim i na Syberię –można przyjąć, że w roku 1945 wywieziono ze Śląska do ZSRR około 90 000 osób uznanych przez Rosjan z Niemców, z tego około 25 000 to górnicy… Ci sami, którzy organizowali w zakładach pracy antyhitlerowski ruch oporu. Ofiarami byli również m.in. „volksdeutsche”, którzy od 1943 roku w liczbie około 50 000 dezerterowali z Wermachtu do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Check Also

Działacze ze Śląska pamiętają o polskich bohaterach i wybitnych Polakach pochowanych na kresowych nekropoliach

1 listopada Wszechpolacy ze Śląska odwiedzili Cmentarz Łyczakowski zapalając znicze i składając kwiaty.Działacze zapalili znicz …