Home / Kujawsko-Pomorskie / Toruń: Konferencja prasowa ws. zablokowania wykładu w szkole

Toruń: Konferencja prasowa ws. zablokowania wykładu w szkole

Toruń, 25 stycznia 2017

Oświadczenie Młodzieży Wszechpolskiej w związku z prelekcją historyczną w X LO w Toruniu

Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska to organizacja społeczno-wychowawcza, stawiająca sobie za cel wychowanie młodzieży w duchu narodowym i katolickim. Jednym z naszych zadań jest edukacja młodego pokolenia w zakresie nieznanej, a często również zakłamanej  historii naszej ojczyzny.

23 stycznia br. nasi działacze mieli prowadzić prelekcję dotyczącą Żołnierzy Wyklętych w X Liceum Ogólnokształcącym im. Prof. Stefana Banacha w Toruniu. Zostali o to wcześniej poproszeni przez samorząd uczniowski szkoły. Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, a jej kształt został zaaprobowany przez dyrekcję szkoły. Na parę godzin przed jej rozpoczęciem środowiska, które w sposób otwarty nazywają polskich bohaterów bandytami, rozpoczęły skoordynowaną akcję szkalowania i oczerniania przedstawicieli naszego stowarzyszenia. Przypomnijmy sobie tylko wypowiedzi członków partii Razem dotyczących Narodowych Sił Zbrojnych i Brygady Świętokrzyskiej – bandyci, mordercy i faszyści, mówili kilka miesięcy temu. Nic też dziwnego, że i tym razem wskrzeszanie pamięci o polskim podziemiu antykomunistycznym nie było im na rękę. Odwołali się po raz kolejny do najgorszych tradycji swoich ideowych pobratymców i stosując pogróżki wobec szkoły, oraz rozpowszechniając kłamstwa na temat stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska, próbowali uniemożliwić przeprowadzenie spotkania. Wszystko po to, aby nie wypuścić prawdy o Żołnierzach Wyklętych na światło dzienne. Przypuszczać również można, że swój udział w tych haniebnych praktykach miały również władze miasta Toruń.

Dodatkowo warto wspomnieć, że przebieg spotkania został zakłócony przez przedstawicieli środowisk lewicowych i anarchistycznych, sprowadzonych do liceum przez posłankę Joannę  Scheuring-Wielgus, która naszym zdaniem wystawiła na szwank majestat Sejmu RP oraz w haniebny sposób starała się ingerować w sprawy szkoły.

Odnosząc się do oskarżeń kierowanych w naszą stronę, oświadczamy po raz kolejny, że Młodzież Wszechpolska jest legalnie działającą organizacją, a idea polskiego nacjonalizmu, do której się odwołuje, jest niczym nie skrępowana przez polskie prawo. Nacjonalizm jest wyrazem miłości do narodu polskiego i każe traktować go jako najwyższe z doczesnych dóbr. Wszystkim podmiotom mającym co do tego wątpliwości sugerujemy rozstrzygać je na drodze sądowej. Jednocześnie oświadczamy, że każde naruszenie dobrego imienia naszego stowarzyszenia skutkować będzie podjęciem przez nas odpowiednich kroków prawnych.

W zaistniałej sytuacji zapowiadamy, że Młodzież Wszechpolska podejmie jeszcze większy wysiłek na rzecz odkłamywania historii polskiego, a w szczególności narodowego podziemia antykomunistycznego. Wysiłek ten owocować będzie kolejnymi prelekcjami, na które już teraz serdecznie zapraszamy.

Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska

 

 

Check Also

Bydgoscy Wszechpolacy na szlaku

W sobotę 4 maja bydgoskie koło Młodzieży Wszechpolskiej zorganizowało marsz ku pamięci oddziału partyzanckiego ,,Świerki …