Home / Zachodniopomorskie / Szczecin: “Więcej piękna!”. Manifest o godności kobiet i pięknie macierzyństwa

Szczecin: “Więcej piękna!”. Manifest o godności kobiet i pięknie macierzyństwa

W niedzielę 11 grudnia na Placu Solidarności w Szczecinie odbył się Manifest Kobiet pt. „…więcej piękna!”, Było to spotkanie kobiet, podczas którego mówiono o ogromnych wartościach, jakimi są kobiecość, macierzyństwo, wrażliwość oraz życie ludzkie. Uczestniczki akcji chciały pokazać, że nawet o sprawach trudnych można i należy rozmawiać w sposób spokojny i pełen życzliwości.

Głos zabrały panie, które pragnęły upomnieć się o równe prawo do życia dla wszystkich, czyli także dla dzieci nienarodzonych, godne traktowanie osób niepełnosprawnych i osób z wadami genetycznymi, szacunek wobec kobiet, a w szczególności wobec matek wielodzietnych rodzin, które coraz częściej są dyskryminowane i ośmieszane w debacie publicznej. Przypomniano również o odpowiedzialność, którą ponosić powinien mężczyzna będący ojcem dziecka. Jesteśmy wdzięczni za to, że mogliśmy wysłuchać m.in. pani Anny, która przedstawiła nam treść manifestu, pani Moniki będącej mamą chłopca z zespołem Downa oraz pani Ireny Bieńkowskiej, opozycjonistki z czasów PRL-u. To były niezwykle wzbogacające słowa! – podkreślają organizatorzy. 


Zgromadzenie to było reakcją na przepełnione nienawiścią i pogardą październikowe protesty zorganizowane przez środowiska wrogie kobiecości, macierzyństwu oraz życiu. Antykobiece hasła, które były wówczas wznoszone, dotknęły wiele osób i sprawiły, że przestrzeń publiczna wypełniła się agresją, strachem oraz wulgarnością. Aby zatrzymać tę spiralę przemocy, kobiety postanowiły pokazać na placu Solidarności, że prawdziwa kobiecość niesie za sobą dobro, piękno, wrażliwość oraz pragnienie pomocy drugiemu człowiekowi.


Oczywiście nie mogło zabraknąć tam działaczy szczecińskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej, którzy jak zawsze opowiedzieli się po stronie życia. Nasza koleżanka, Małgorzata Milewska, poprowadziła spotkanie, zaś pozostałe działaczki czynnie uczestniczyły w manifestacji. Wszechpolacy pomagali zabezpieczyć spotkanie, aby zapewnić wszystkim paniom bezpieczeństwo. Udało im się to i całe zgromadzenie przebiegło bez przeszkód. Niestety ich szlachetna postawa została „hojnie wynagrodzona” przez funkcjonariuszy policji, którzy bezprawnie i bezpodstawnie podjęli działania mające na celu szykanowanie członków naszej służby porządkowej.


Dziękujemy jeszcze raz wszystkim, którzy pomimo ulewy wzięli udział w Manifeście Kobiet! Pomagajmy paniom, aby nie zostały nigdy zastraszone przez agresywne, wulgarne i przepełnione nienawiścią manifestacje feministyczne!

Zdjęcia: wCzarnymObiektywie

Check Also

Kołobrzeg: Po raz szósty sprzątali Kanał Drzewny i okolice

W piątkowe popołudnie (15.09.2017 r.) Kołobrzeg Nowej Szansy przeprowadził VI edycję akcji proekologicznej „Sprzątamy Kanał …