Home / Lubelskie / Spotkania otwarte w Okręgu Lubelskim

Spotkania otwarte w Okręgu Lubelskim

Na Lubelszczyźnie zakończyły się spotkania otwarte Młodzieży Wszechpolskiej.

Lublin

W poniedziałek 14 listopada w Lubinie odbyło się spotkanie otwarte Lubelskiego Koła Młodzieży Wszechpolskiej, podczas którego nowicjusze mogli zapoznać się z charakterystyką organizacji. Celem powyższego przedsięwzięcia było przedstawienie idei i wartości przyświecających Wszechpolakom oraz zachęcenie do wstąpienia w szeregi organizacji.

Oficjalna część wydarzenia rozpoczęła się o godzinie 19 w Klubie Inteligencji Katolickiej. Na meeting przybyło liczne grono słuchaczy, co niewątpliwie ucieszyło organizatorów. Całość wydarzenia prowadziła koleżanka Klaudia Banaś, która serdecznie przywitała gości i pokrótce wprowadziła w tematykę spotkania. Jako pierwszy z prelegentów głos zabrał kolega Marcin Kowalski. W swoim referacie przedstawił uczestnikom idee jaką jest nacjonalizm wyjaśniając, że jest to umiłowanie swojej ojczyzny i negując jej powiązania z faszyzmem i nazizmem. Następnie zebranym przedstawiona została historia Młodzieży Wszechpolskiej oraz udzielona została odpowiedź na pytanie dlaczego młodzieńcze lata to najlepszy czas aby zaangażować się w działalność społeczną. Kolejnym punktem spotkania była projekcja krótkiego filmu na temat akcji jakie są prowadzone przez działaczy na Lubelszczyźnie oraz o ogólnej działalności w organizacji. Aby podsumować spotkanie głos został udzielony Prezesowi Lubelskiego Koła Młodzieży Wszechpolskiej Maciejowi Strózikowi, który w swoim wystąpieniu przedstawił zasady kierujące życiem każdego Wszechpolaka podkreślając, że działacz powinien odrzucać bierną postawę i być nieustannie aktywny. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni do zasilenia szeregów Młodzieży Wszechpolskiej.

Wydarzenie przebiegało w przyjaznej atmosferze i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania uczestnicy udali się na wspólną integrację aby lepiej się poznać i kibicować polskiej reprezentacji podczas eliminacji do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018.

Biała Podlaska

Dnia 16 listopada br. o godz. 17.30 w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie otwarte Młodzieży Wszechpolskiej. Wydarzenie tradycyjnie zostało rozpoczęte krótką modlitwą i chwilą na zapoznanie się z nowoprzybyłymi gośćmi, następnie zgromadzeni mogli wysłuchać obszernego referatu koleżanki Ewy Żuk (Prezes Bialskiego Koła Młodzieży Wszechpolskiej) na temat działalności Wszechpolaków, zasad panujących w naszej organizacji oraz jej historii. Spotkanie przebiegło w luźnej i przyjaznej atmosferze, co zaowocowało rozwinięciem ciekawej dyskusji na tematy związane z historią oraz obecną sytuacją polityczną w Europie, dzięki której mogliśmy lepiej się poznać.

Łuków

Dnia 19.11.2016 roku o godzinie 11.30 odbyło się spotkanie otwarte MW w Łukowie. Frekwencja dopisała, pojawiły się nowe twarze. W czasie trwania wydarzenia można było wysłuchać ciekawych referatów odnośnie tego czym jest MW, jakie są jej główne cele oraz założenia, a każdy z nowo przybyłych mógł dowiedzieć się co trzeba zrobić by być Wszechpolakiem. Głos zabierali Jakub Mościcki (Pełnomocnik koła Łuków), oraz Maciej Strózik (Prezes koła Lublin). Ponadto każdy z działaczy opowiedział o tym co daje mu działalność w naszej organizacji. Spotkanie zakończyła wspólna integracja podczas której mogliśmy lepiej się poznać.

Check Also

Lublin: rocznica podpisania traktatu wersalskiego

28 czerwca to bardzo ważna data. W 1919 roku tego dnia Roman Dmowski i Jan …