Home / Mazowieckie / Nadzwyczajny zjazd walny Młodzieży Wszechpolskiej

Nadzwyczajny zjazd walny Młodzieży Wszechpolskiej

2 lipca A.D. 2016 w Warszawie odbył się nadzwyczajny zjazd walny Stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska. Celem zjazdu był wybór nowych władz krajowych organizacji. Wybrano Prezesa Zarządu Głównego oraz członków Rady Naczelnej, spośród których wyłoniono Zarząd Główny MW. Dodatkowo dokonano wyborów uzupełniających do Głównej Komisji Rewizyjnej. 

Zjazd1

Zjazd odbył się w warszawskim Kinie Wisła, gdzie zebrało się około 400 przybyłych delegatów i gości. Po wprowadzeniu sztandaru MW tradycyjnie został odśpiewany Hymn Młodych. Po jego zakończeniu przyjęto regulamin obrad oraz wysłuchano przemówień, m.in. kombatanta Narodowych Sił Zbrojnych – porucznika Leszka Zabłockiego, delegata zaprzyjaźnionej z MW młodzieżówki partii Jobbik – Szabolcsa Szalaya oraz zastępcę kierownika głównego Obozu Narodowo-Radykalnego – Tomasza Dorosza.

Nim przystąpiono do głównej części zjazdu, czyli wyborów, dokonano zaprzysiężenia działaczy na członków zwyczajnym MW, którzy ukończyli staż kandydacki. W sumie przysięgę Wszechpolaka złożyło 10 osób. Po wyborze komisji skrutacyjnej uczestnicy zjazdu przeszli do wyboru Prezesa Zarządu Głównego. Jako jedyny na kandydata został zgłoszony kol. Bartosz Berk – dotychczasowy prezes okręgu śląskiego oraz wiceprezes MW. Wybór tej kandydatury został dokonany jednogłośnie.

Po wygłoszeniu przemowy przez nowego Prezesa MW dokonano wyboru członków Rady Naczelnej, która w tej kadencji liczyć będzie 45 osób. Następnie tuż przed końcem zjazdu odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Naczelnej, spośród której wyłoniono pozostałych członków Zarządu Głównego. Zostali nimi koledzy:

Szymon Kasiński i Piotr Głowacki – wiceprezesi
Łukasz Walczak – sekretarz
Michał Urbaniak – skarbnik
oraz Piotr Pomykała, Filip Wobszal, Adam Wyszyński i Mateusz Musiał jako członkowie Zarządu Głównego.

Zjazd zakończono odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Po części oficjalniej osoby przybyłe na zjazd udały się na imprezę integracyjną, która w miłej atmosferze trwała do późnych godzin nocnych.

 

Nowym władzom Młodzieży Wszechpolskiej serdecznie gratulujemy oraz życzymy samych sukcesów w działalności organizacyjnej oraz w rozwijaniu idei narodowej. Czołem Wielkiej Polsce! – redakcja mw.org.pl

 

Check Also

Kampania Społeczna -Kocham Polskę 2020

14 lutego kiedy wspominamy postać św. Walentego i tradycyjnie już obchodzimy święto zakochanych, jako Młodzież …