Home / Dolnośląskie / “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” – Wszechpolacy na Kresach porządkowali polskie cmentarze

“Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” – Wszechpolacy na Kresach porządkowali polskie cmentarze

Kilkunastu działaczy z okręgu lubuskiego i dolnośląskiego wzięło udział w akcji “Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, podczas której wyjechali na Kresy by odnawiać i porządkować polskie cmentarze. Łącznie w akcji wzięło udział około 1000 wolontariuszy. Wszechpolacy byli w różnych grupach, więc poniżej prezentujemy relację jeden z grup. 

Mogiłę1

Mogiłę2

Podczas tegorocznych zmagań na blisko 100 polskich nekropoliach położonych na dawnych polskich Kresach udział wzięło 1000 wolontariuszy. Dzięki takiej ilości chętnych do pracy przy porządkowaniu mogił pradziadów mogliśmy docierać do najdalej położonych kresowych zakątków noszących jeszcze ślady polskości. Takim kresowym zakątkiem jest bez wątpienia Jampol, do którego dotarła jedna z grup naszych wolontariuszy.

Jampol jest miasteczkiem, które znajduje się w obwodzie winnickim i leży nad stanowiącym granicę ukraińsko-mołdawską Dniestrem. Pomimo upływu 244 lat od czasu, gdy skończyło się polskie władanie w tym rejonie, wciąż widoczne są ślady polskości przejawiające się w polskich mogiłach, a które to nierzadko pochodzą z czasów I Rzeczpospolitej. Z czasów, o których pisał Henryk Sienkiewicz w słynnej „Trylogii”, a zwłaszcza w jej ostatniej części, która opowiada przygody pana Wołodyjowskiego walczącego na Podolu u boku hetmana Jana Sobieskiego przeciwko Turkom  i Tatarom. Znajomość historii ojczystej czy też kojarzenie motywów sienkiewiczowskiej powieści stanowi niemałą motywację, która przydaje się przy pracy na jampolskim cmentarzu.

Na cmentarzu w Jampolu pracowała grupa 12 wolontariuszy – studentów z Wrocławia i spod Częstochowy, obok których znalazło się miejsce dla czwórki naszych rodaków z Litwy. Czterech uczniów polskiego gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach zrealizowało w ten sposób hasło „Jeden naród ponad granicami”, które to przyświecało organizatorom tegorocznej edycji. Głównym celem takiego zamierzenia była integracja młodych Polaków rozdzielonych dziejowymi zawirowaniami oraz granicą państwową, która została ustalona w wyniku decyzji mocarstw nieliczących się ze zdaniem Polaków. Wspólny wyjazd na Kresy miał na celu przypomnienie faktu, że pomimo 71 lat od zakończenia II wojny światowej i utraty części terytorium, na dawnych polskich ziemiach na wschodzie wciąż zamieszkują Polacy, którzy ciągle pamiętają Polskę i nie zapomnieli o dziedzictwie swych przodków. Polskie cmentarze na Ukrainie są wspólnym dziedzictwem wszystkich Polaków niezależnie od miejsca urodzenia i bez konieczności posiadania przodków na Kresach.

Więcej przeczytasz na: http://www.studiowschod.pl/na-kresach-kresow-relacja-grupy-z-jampola-i-mohylewa-podolskiegogaleria/

Check Also

Wrocław: Pikieta STOP 447

Wrocławscy Wszechpolacy wzięli udział w pikiecie STOP 447 zorganizowanej przez Ruch Narodowy na wrocławskim rynku. …