Home / Mazowieckie / Zjazd Wyborczy Okręgu Mazowieckiego MW

Zjazd Wyborczy Okręgu Mazowieckiego MW

4 czerwca, w historycznym dla Warszawy miejscu, w Reducie Banku Polskiego odbył się Zjazd Wyborczy Okręgu Mazowieckiego Młodzieży Wszechpolskiej. Podczas wydarzenia doszło do elekcji nowego prezesa, zarządu oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

20160604_202612

Zjazd rozpoczął się o godzinie 19.30 przed budynkiem Reduty Banku Polskiego. Na początku prezes okręgu, kol. Łukasz Walczak przypomniał uczestnikom rolę, jaką odegrało to miejsce podczas powstania warszawskiego, uczestnicy odmówili modlitwę za zmarłych walczących w tych rejonach oraz złożono kwiatów pod pamiątkową tablicą.

Następnie, zgromadzeni udali się do sali na część oficjalną zjazdu. Wydarzenie prowadził kol. Mateusz Pławski, wiceprezes warszawskiej struktury Młodzieży Wszechpolskiej. Odśpiewany został Hymn Młodych, po czym konferansjer wydarzenia przywitał honorowych gości zjazdu m.in. prezesa Ruchu Narodowego, kol. Roberta Winnickiego, byłego prezesa Okręgu Mazowieckiego Witolda Tumanowicza czy Szymona Kasińskiego, wieloletniego działacza MW z Krakowa, byłego prezesa Okręgu Małopolskiego, a obecnie pełniącego funkcję redaktora naczelnego portalu narodowcy.net

Pierwszym punktem zjazdu było zaprzysiężenie nowych działaczy organizacji, które odbyło się w doniosłej atmosferze powagi, dumy i odpowiedzialności, jaka spoczęła na nowych członkach tego dnia. Później głos zabrali honorowi goście, przypominając zgromadzonym o tym, jak ważne dla wszechpolaków jest wychowanie i formacja ideowa w narodowym duchu, jak rolę powinni odgrywać narodowcy w życiu społecznym narodu oraz jakie zadania i cele stoją dziś przed polskimi nacjonalistami.

W dalszej kolejności sekretarz Okręgu Mazowieckiego, kol. Szymon Adamik wygłosił sprawozdanie z działalności struktury w pierwszej połowie bieżącego roku.

Kolejnym punktem zjazdu była elekcja nowego prezesa okręgu. O kilka słów poproszony został ustępujący prezes, kol. Łukasz Walczak, który w  przemówieniu określił stan organizacyjny struktury na Mazowszu, podziękował za półtora roku współpracy oraz na swego następcę wyznaczył kol. Szymona Adamika.

Zgromadzeni jednogłośnie wybrali nowego prezesa Okręgu Mazowieckiego, po czym kol. Szymon wygłosił expose, w którym podziękował ustępującemu prezesowi i zgromadzonym za zaufanie oraz opowiedział o planach i celach okręgu na najbliższe miesiące.

Ostatnim punktem zjazdu był wybór nowych władz okręgu. Nowo wybrany prezes poddał pod głosowanie skład zarządu oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Oba ciała statutowe, podobnie jak w przypadku elekcji prezesa, wybrane zostały jednogłośnie. Zjazd Wyborczy Okręgu Mazowieckiego MW zakończył się odśpiewaniem hymnu narodowego.

Po oficjalnej części spotkania, uczestnicy udali się na wielogodzinną integrację, która trwała do białego rana.

Skład nowych władz Okręgu Mazowieckiego Młodzieży Wszechpolskiej

Prezes: Szymon Adamik

Wiceprezesi: Robert Opęchowski, Mateusz Pławski

Sekretarz: Kacper Kociszewski

Skarbnik: Dorota Wysocka

Członkowie Zarządu: Paula Magiera, Szymon Wiśniewski, Adrian Górski, Łukasz Ślubowski, Piotr Pietraszek, Mateusz Marzoch

Okręgowa Komisja Rewizyjna: Łukasz Walczak, Piotr Głowacki, Witold Tumanowicz

20160604_192703 20160604_192921 20160604_195130 20160604_195135 20160604_195316 20160604_195319 20160604_195535 20160604_195610 20160604_200610 20160604_200625 20160604_200703 20160604_201323 20160604_201342 20160604_201427 20160604_202522 20160604_202537 20160604_202551

Check Also

Zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa działania na szkodę Polski przez europosłów PO

W poniedziałek 20 listopada prezes warszawskich struktur Młodzieży Wszechpolskiej – kol. Mateusz Marzoch w imieniu …