Home / Małopolskie / Limanowa: złożono wniosek o nadanie nazwy Romana Dmowskiego dla ronda

Limanowa: złożono wniosek o nadanie nazwy Romana Dmowskiego dla ronda

Do Urzędu Miasta Limanowa został złożony wniosek o nadanie rondu na zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Żwirki i Wigury imienia Romana Dmowskiego. Inicjatywa jest prowadzona przez działaczy Młodzieży Wszechpolskiej z Limanowej.
Limanowa
– W związku z trwającym okresem rocznicowym upływu 100 lat od tragicznych wydarzeń I Wojny Światowej zwracamy się o uhonorowanie wielkiego męża stanu Romana Dmowskiego poprzez nadanie jego imienia rondu w Limanowej – piszą wnioskodawcy.  – Dalekosiężna myśl polityczna Romana Dmowskiego, jego zaangażowanie w okresie I Wojny Światowej po stronie państw zwycięskiej koalicji oraz jego ofiarna praca podczas konferencji pokojowej w Wersalu w sposób decydujący wpłynęły na międzynarodowe uznanie dla praw Narodu Polskiego do odbudowania niepodległego państwa polskiego po okresie zaborów. Roman Dmowski składając wraz z Ignacym Paderewskim podpis pod Traktatem Wersalskim ostatecznie zakończył tragiczny dla Limanowszczyzny i wszystkich ziem polskich okres zaborów. Dla mieszkańców Limanowej i okolic smutnymi symbolami tego okresu po dzień dzisiejszy są “bieda galicyjska”, haniebne wydarzenia “rabacji galicyjskiej” oraz bratobójcze walki toczone przez Polaków w walczących ze sobą armiach zaborczych między innymi podczas bitwy pod Limanową.

 

W swojej działalności politycznej Roman Dmowski szczególnie mocno akcentował konieczność podniesienia świadomości narodowej wszystkich warstw i grup społecznych w celu zapewnienia dalszego rozwoju odbudowanego państwa polskiego. Zwracając się do zebranych na dziesiątej rocznicy podpisania traktatu wersalskiego wskazywał na konieczność dbania o ciągły rozwój państwa polskiego w celu zapewnienia warunków do zapewnienia pokoju w Europie mówiąc: “Wielkie, silne państwo polskie potrzebne jest nie tylko nam do naszego rozwoju narodowego, do urzeczywistnienia naszych celów i spełnienia naszych zadań. Niemniej jest ono potrzebne do utrwalenia pokoju, a z nim warunków wielkiej pracy cywilizacyjnej całej Europy.”

 

Pomimo tak znaczących zasług wniesionych w rozwój Narodu i Państwa stwierdzamy, że blisko 100 lat od podpisania traktatu wersalskiego osoba Romana Dmowskiego nie została w Limanowej dotychczas uhonorowana w należyty sposób. Chcąc naprawić tę sytuację zwracamy się z wnioskiem do Rady Miasta Limanowa o o nadanie imienia Romana Dmowskiego rondu na zbiegu ulic Zygmunta Augusta oraz Żwirki i Wigury. 

Wniosek został poparty przez mieszkańców miasta i powiatu. Patronat honorowy objął kpt. Konstanty Kopf, prezes Okręgu Małopolskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, weteran walk o niepodległość Polski.

źródło: Złożono wniosek o nadanie nazwy dla ronda

Check Also

Kraków: Wszechpolacy na grobach żołnierzy i działaczy narodowych

Mamy za sobą dwa pełne zadumy dni. Odwiedziliśmy groby Bohaterów i działaczy narodowych na Cmentarzu …