Home / Wydarzenia / III pielgrzymka na Jasną Górę: św. Maksymilian patronem Młodzieży Wszechpolskiej!

III pielgrzymka na Jasną Górę: św. Maksymilian patronem Młodzieży Wszechpolskiej!

9 kwietnia na Jasną Górę przybyła III pielgrzymka Młodzieży Narodowej, zorganizowana przez Młodzież Wszechpolską.

Tradycyjnie udział w niej wzięły wszystkie okręgi Wszechpolaków, a więc można było zobaczyć ludzi z odległego Szczecina, Białegostoku, Olsztyna czy Rzeszowa. Przybyło także sporo innych organizacji jak Obóz Narodowo – Radykalny i inne lokalne, np. Narodowa Świdnica czy Narodowa Rumia.

IIIpielgrzymka

Rozpoczęcie pielgrzymki planowane było na godzinę 15:00 Godziną Miłosierdzia w Kaplicy Cudownego Obrazu. Niestety nastąpiło pewne obsunięcie czasowe ze względu na przebywających tam jeszcze uczestników pielgrzymki maturzystów z Wielkopolski. Koronka do Bożego Miłosierdzia odbyła się nieco później, a z kolei o 15:30 w kaplicy św. Pawła pierwszego pustelnika została odprawiona Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Natomiast główna Msza Święta dla przybyłych narodowców odbyła się o 16:45 przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej w Kaplicy Cudownego Obrazu. Eucharystii przewodniczył ks. Marek Różycki z Krakowa, który także wygłosił homilię. W wskazywał w niej na istotność wiar w Boga, osobistej z Nim relacji każdego człowieka, która jest fundamentem w pracy działaczy narodowych, ponieważ nadaje sens i kierunkuje wszystkie podejmowane wysiłki. W koncelebrze wzięło 7 innych księży. W czasie liturgii nastąpiło także odnowienie przez wszystkich zgromadzonych ślubów młodzieży akademickiej, których 80 rocznica przypada w bieżącym roku. Na zakończenie Mszy ustami swojego prezesa i posła na Sejm RP – Adama Andruszkiewicza Młodzież Wszechpolska w uroczystym akcie obrała obie św. Maksymiliana Kolbe za patrona i zawierzyła się jego opiece i orędownictwu.

Po Mszy Świętej około 2 tysiące uczestników pielgrzymki udało się do auli ojca Kordeckiego w której nastąpiła część konferencyjna. Swoje przemówienia wygłosili m.in. prezes MW – Adam Andruszkiewicz, prezes RN – Robert Winnicki, delegatka Narodowej Organizacji Kobiet – Edyta Luty A także m.in. prezes fundacji Pro – prawo do życia – Mariusz Dzierżawski, przewodniczący sądu koleżeńskiego MW – Jakub Kalus oraz delegat Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej – Dawid Marzec. Po konferencji zgromadzeni udali się na Apel Jasnogórski, a po nim przeszli w zwartym marszu z pochodniami pod Pomnik Nieznanego Żołnierza pod szczytem jasnogórskim. Tam ks. Marek Różycki pomodlił się za poległych za Ojczyznę oraz pobłogosławił wszystkich uczestników III pielgrzymki Młodzieży Narodowej.

Relacje medialne:

 

Biuro Prasowe Jasna Góra

Dziennik Zachodni

Gazeta Wyborcza Częstochowa

Polonia Christiana

Check Also

spotkanie otwarte MW Grudziądz

Spotkanie otwarte w Grudziądzu

1 lipca gościliśmy prezesa prezesa Młodzieży Wszechpolskiej- Ziemowita Przebitkowskiego😎❗ Rozmawialiśmy o tym, jakie wyzwania czekają …