Home / Małopolskie / Pikieta przeciwko ingerencji Unii Europejskiej w sprawy wewnętrzne Polski

Pikieta przeciwko ingerencji Unii Europejskiej w sprawy wewnętrzne Polski

Krakowscy wszechpolacy wzięli udział w organizowanej przez Małopolskich Patriotów manifestacji sprzeciwu wobec wtrącania się unijnych biurokratów w wewnętrzne sprawy Polski.

12615262_1064429223577577_1473784861230299538_o

Działacze koła krakowskiego Młodzieży Wszechpolskiej wzięli udział w sobotniej pikiecie, która odbyła się pod konsulatem generalnym Republiki Federalnej Niemiec. Na początek głos zabrali przedstawiciele Małopolskich Patriotów oraz naszej organizacji. Oboje mówcy wyrazili niezadowolenie z zaistniałej sytuacji, gdy Polska staje się kozłem ofiarnym eurokratów oraz samozwańczych ”obrońców demokracji”.

Krytykując jednocześnie próby destabilizacji państwa Polskiego i izolacji Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej daliśmy wyraz naszemu niezadowoleniu z wielu działań obecnego rządu, który wbrew wcześniejszym deklaracjom nie zamierza się wycofać ze złożonych przez rząd Ewy Kopacz zobowiązań odnośnie przyjmowanie imigrantów spoza Europy. Manifestację zakończyliśmy wzniesieniem haseł takich jak ”Precz z Unią Europejską”, ”Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela suwerenność odbiera”, ”Unia Europejska to banda złodziejska”.

Check Also

Kraków: Wszechpolacy na grobach żołnierzy i działaczy narodowych

Mamy za sobą dwa pełne zadumy dni. Odwiedziliśmy groby Bohaterów i działaczy narodowych na Cmentarzu …