Home / Śląskie / Wszechpolacy upamiętnili Tragedię Górnośląską i wzięli udział w Marszu na Zgodę

Wszechpolacy upamiętnili Tragedię Górnośląską i wzięli udział w Marszu na Zgodę

Przełom stycznia i lutego to okres kiedy wspominamy Tragedię Górnośląską. Lata 1945-48. Mordy, represje i grabieże na ludności Górnego Śląska. Ślązacy płacili wysoką daninę krwi za specyfikę kulturowo-etniczną regionu.

Wkraczający Sowieci traktowali wszystkich Ślązaków jako Niemców i z tego powodu spotykała ich straszliwa, niesłuszna zemsta. Wszechpolacy postanowili jak co roku upamiętnić Tragedię Górnośląską – W miejscach kaźni z tego okresu nasi działacze zapalili znicza i złożyli kwiaty; Świętochłowice-Zgoda, Mysłowice, Jaworzno, Gliwice-Łabędy. Wszędzie tam zapłonęły znicza pamięci. Punktem kulminacyjnym naszej akcji upamiętniającej był udział w Marszu na Zgodzie organizowanym przez RAŚ.

Skąd pomysł na pójście w jednym marszu z RAŚ? Otóż, z Ruchem tym nie mamy nic wspólnego i mieć nie chcemy jednak obecność wśród ludzi, którym bliska jest idea Autonomii Śląska i niesienie wśród nich narodowego przekazu w sposób merytoryczny oparty na wzajemnym zrozumieniu to już dla nas chleb powszedni i tego typu działania stosujemy konsekwentnie już od kilku lat. Praca u podstaw w ten sposób przynosi zdecydowanie więcej korzyści sprawie polskiej na Górnym Śląsku niż proste obrzucanie inwektywami zwolenników Autonomii. Nie jesteśmy nowatorscy w swoich działaniach – tą samą retorykę stosowali Wojciech Korfanty, Ojcowie Narodowej Demokracji czy też bohaterowie pracy organicznej i walk na rzecz polskości Śląska.

Check Also

Działacze ze Śląska pamiętają o polskich bohaterach i wybitnych Polakach pochowanych na kresowych nekropoliach

1 listopada Wszechpolacy ze Śląska odwiedzili Cmentarz Łyczakowski zapalając znicze i składając kwiaty.Działacze zapalili znicz …