Home / Śląskie / Pożegnanie śp. kolegi Tadeusza Radwana

Pożegnanie śp. kolegi Tadeusza Radwana

13 stycznia pożegnaliśmy seniora Młodzieży Wszechpolskiej kol. Tadeusza Radwana, który odszedł w wieku 94 lat. W pogrzebie oprócz najbliższych uczestniczyła liczna delegacja Narodowców z Młodzieży Wszechpolskiej, Ruchu Narodowego oraz działaczy niezrzeszonych na czele z posłem Sylwestrem Chruszczem, który w imieniu całej delegacji złożył pożegnalny wieniec.

Przy pożegnaniu obecne były także poczty sztandarowe MW i RN. Msza za duszę Św. Pamięci Tadeusza Radwana odbyła się w kościele parafii Gliwice-Lipowiec. Następnie uczestnicy pogrzeby odprowadzili trumnę na pobliski cmentarz gdzie pożegnaliśmy tego niewątpliwie wielkiego człowieka.

Kol. Tadeusz Radwan całe życie pracował dla Ideii Narodowej, zapłacił za to śmiercią najbliższych, więzieniem, torturami, szykanami w czasach PRL. Do końca życia pracował jednak dla struktur odradzającego się środowiska narodowego. Mimo różnicy wieku potrafił być mentorem i wzorem do naśladowania dla dopiero początkujących, młodych działaczy. Do końca również zachowywał trzeźwość umysłu i poglądów dając dowód swego wielkiego intelektu ale będąc także przykładem jak silne, wszechstronne i staranne było wychowanie w Młodzieży Wszechpolskiej. Tadeusz Radwan od wielu kombatantów różnił się tym, że oprócz tego, że potrafił w chwili próby chwycić za broń to również zawsze starał się kształtować swoje otoczenie, naród w duchu rozsądku i Ideii Narodowej.

Tadeusz Radwan – ur. 29 października 1921r. w Warszawie. Przedwojenny działacz Narodowej Organizacji Gimnazjalnej. W czasie II Wojny Światowej wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej w powiecie Koneckim, w którym przeprowadzał m.in. akcje wywiadowcze, przekazywane następnie do władz polskich w Londynie. Następnie ukończył Szkołę Podchorążych w Warszawie, prowadzoną przez pułkownika Fieldorfa ps. „Nil” w ramach Armii Krajowej, oraz podjął studia prawnicze na tajnym Uniwersytecie Warszawskim.

W lutym 1944r. współtworzył grono założycielskie reaktywowanej, konspiracyjnej Młodzieży Wszechpolskiej. W marcu 1945r. został powołany na kierownika prac nad kolejnym wznowieniem działalności Młodzieży Wszechpolskiej (pion akademicki) i Młodzieży Wielkiej Polski (teren pozaakademicki), doprowadzając do szybkiego rozrostu struktur na terenie niemal całej Polski.

Po dekonspiracji struktur i masowych aresztowaniach członków SN, MW i MWP został skazany na 7 lat, a w wyniku amnestii karę pozbawienia wolności odbył w więzieniu we Wronkach w wymiarze 3,5 roku. Powtórnie aresztowany i skazany w listopadzie 1952r. pod zarzutem szpiegostwa na 8 lat więzienia, został wypuszczony na wolność w czerwcu 1955r. na skutek weryfikacji wyroku i zmiany kwalifikacji zarzutu przez Najwyższy Sąd Wojskowy. W PRLu ukończył studia ekonomiczne.

W listopadzie 1989r. rozpoczął odtwarzanie struktur Stronnictwa Narodowego na terenie Górnego Śląska. Opublikował broszurę ideową „Człowiek, Naród, Świadomość narodowa”, oraz był autorem programu ekonomicznego Stronnictwa Narodowego. Współuczestniczył w decyzji zjednoczeniowej Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego ze Stronnictwem Narodowo-Demokratycznym, która miała swój finał w grudniu 1999r., a następnie w reorganizacji partii do Ligi Polskich Rodzin. Do ostatnich swych lat wspierał nas swoimi licznymi publikacjami, opiniami i wykładami, krzewiąc w młodym pokoleniu Wszechpolaków ideę narodową.

 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Wielka Polska przyśni Tobie!

Check Also

Działacze ze Śląska pamiętają o polskich bohaterach i wybitnych Polakach pochowanych na kresowych nekropoliach

1 listopada Wszechpolacy ze Śląska odwiedzili Cmentarz Łyczakowski zapalając znicze i składając kwiaty.Działacze zapalili znicz …