Home / Wielkopolskie / III Kongres Narodowo-Społeczny

III Kongres Narodowo-Społeczny

9 stycznia 2016 roku odbyła się trzecia już edycja Kongresu Narodowo-Społecznego.

kongres

Wydarzenie poprzedziła Msza Święta w jednej z parafii w Poznaniu.
Kongres był okazją do spotkania się nacjonalistów z różnych organizacji ze związkowcami i ludźmi zaangażowanymi w ważne sprawy społeczne.
Na wstępie wystąpił Tomasz Dryjański – współorganizator Kongresu i wieloletni działacz Młodzieży Wszechpolskiej. Tytuł jego referatu brzmiał: ”Inny nacjonalizm jest możliwy”.

tede2
Druga część Kongresu była poświęcona ochronie zdrowia. Joanna Jacieczko, działaczka poznańskiej Młodzieży Wszechpolskiej i studentka Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarsko-dentystycznym, opowiedziała o medycynie społecznej.dżoana
Trzecim prelegentem był Mateusz Musiał – prezes katowickiej Młodzieży Wszechpolskiej, członek Rady Naczelnej MW, działacz Ruchu Narodowego. Wygłosił dwa referaty. Pierwszy z nich poruszał temat bezrobocia, a drugi przedstawiał stan związków zawodowych w Polsce.

Jako kolejny wystąpił Paweł Kamrad – prezes lubuskiej Młodzieży Wszechpolskiej, członek Rady Naczelnej MW. Podczas swojego wystąpienia przedstawił problem narkotyków i omówił podstawy społecznej profilaktyki uzależnień.
Zmierzając ku końcowi, usłyszeliśmy referat pt: “Spółdzielczość socjalna”, a wygłosił go Michał Walkowski – działacz pomorskiej Młodzieży Wszechpolskiej, publicysta portalu narodowcy.net i miesięcznika Szturm.

Ostatnim prelegentem był Kornel Kozłowski – działacz poznańskiej Młodzieży Wszechpolskiej i student Instytutu Wschodniego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego wykład mówił o możliwościach realizacji polskich interesów na Litwie za pomocą narzędzi gospodarczych.

Każdy referat wzbudził mnóstwo pytań rodzących dyskusje, co bardzo nas cieszy. Wszystkim obecnym dziękujemy.
Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Kongresu, która odbędzie się 9 kwietnia w Poznaniu!

Check Also

Gniezno: Wszechpolacy zorganizowali kontrmanifestację do tzw. parady równości

Wczoraj, na rynku w Gnieźnie, działacze lewicy zorganizowali manifestację, której celem przewodnim była publiczna manipulacja …