Home / Podlaskie / Konkurs wiedzy o Romanie Dmowskim

Konkurs wiedzy o Romanie Dmowskim

Podlaski Komitet Uczczenia Pamięci Romana Dmowskiego już po raz czwarty organizuje konkurs wiedzy o ojcu polskiej Niepodległości. Tym razem temat pracy brzmi: „Ojczyzna to przede wszystkim naród, a potem państwo: bez narodu nie ma państwa”.

 

Konkurs w formie eseju na powyższy temat, organizowany przez Podlaski Komitet Uczczenia Pamięci Romana Dmowskiego oraz Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”, adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół średnich na terenie województwa podlaskiego. W konkursie mogą wziąć także osoby z innych części Polski.

Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe: – miejsce I – laptop – miejsce II – tablet -miejsce III – zestawy książek.

Najlepsze prace zostaną wydane w formie publikacji książkowej.

Praca powinna być oryginalna, nigdzie wcześniej nie publikowana ani nie przedstawiana.

Esej w postaci wydruku wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem rodzica lub opiekuna, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 28 grudnia 2015 roku (termin został wydłużony) z dopiskiem „Konkurs”, na adres Podlaskiego Komitetu Uczczenia Pamięci Romana Dmowskiego: Białystok 15-101, ul. Jurowiecka 56.

Objętość prac nie powinna przekroczyć 10 str.(max. ilość znaków na stronie wynosi 1800). Prośby o przesłanie wzoru karty zgłoszenia oraz regulaminu konkursu oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres: [email protected].

Koszt przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłana praca konkursowa nie podlega zwrotowi.

Link do wydarzenia na Facebooku: tutaj

Check Also

Białystok: Wszechpolacy sprzątają pomnik Powstańców styczniowych.

22 czerwca Białostoccy działacze Młodzieży Wszechposlkiej zajęli się czyszczeniem zaniedbanego pomniku historycznego w okolicy Bielska …