Home / Zachodniopomorskie / Obchody 73. rocznicy powstania NSZ-u w Szczecinie

Obchody 73. rocznicy powstania NSZ-u w Szczecinie

Dnia 1.10.2015 wzięliśmy udział w wykładzie pracownika IPN oraz wiceprezesa wielkopolskiego okręgu NSZ dr Rafała Sierchuły pt. “Ziemie zachodnie w koncepcjach politycznych i wojskowych Narodowych Sił Zbrojnych”. Temat bardzo dla nas ważny ze względu na położenie geograficzne jak i bliskość ideową owej organizacji.

Wykład był częścią cyklu wydarzeń z okazji 73. rocznicy powstania NSZ-u. Braliśmy czynny udział również w poprzednich wydarzeniach z tegorocznych obchodów: marszu, jazdy okolicznościowym tramwajem z elementami rekonstrukcji historycznej oraz turnieju piłkarskim. Obecni wśród nas byli również kombatanci NSZ i AK Waldemar Gałuszko oraz Henryk Rafalski.

mw3

 

mwszczecin2
Na wstępnie wykładu doktor Sierchuła zarysował różnice między podejściem do spraw ziemi wielkopolskiej dwóch mężów stanu: Romana Dmowskiego oraz Józefa Piłsudskiego. Należy tu podkreślić wybitne osiągnięcia pierwszego z nich w obronie polskości na terenie Wielkopolski, natomiast drugi zrzekł się ich pomimo wciąż rosnących propolskich, niepodległościowych nastrojów. Dopiero Powstanie Wielkopolskie zmieniło jego zdanie. W dalszej części zarysowany został wkład młodzieży akademickiej w tworzenie i realizację koncepcji przynależności do Polski ziem zachodnich. Początkowo byli to studenci z Młodzieży Wszechpolskiej, a w późniejszym okresie ONR, OWP i liczne korporacje akademickie. Z jednej z korporacji wywodził się szczególnie zasłużony dla sprawy ziem zachodnich NSZ-owiec Lech Karol Neyman. W dalszej części wykładu przedstawiono nam plany operacji “Z”, czyli przesunięcia granic zachodnich. Niestety nie doszła ona do skutku z powodu wybuchu Powstania Warszawskiego oraz akcji “Burza”. Z wielkich planów tworzenia armii powstała jedynie jedna jednostka, która wyzwoliła obóz koncentracyjny w Holiszowie(Czechy), a następnie dołączyła do armii gen. Pattona. Nie można zapomnieć o istotnej postaci jaką był Edward Kemnitz(współzałożyciel ONR), dzięki któremu w ręce historyków trafiły archiwa i plany NSZ. Wbrew propagandzie mainstreamowych mediów mówiącej o rzekomym antysemityzmie członków NSZ-u Edward Kemnitz został odznaczony wraz z nieżyjącym już ojcem przez Instytut Yad Vashem medalem i tytułem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, które odebrał w Konsulacie Generalnym Izraela w Kanadzie 13 grudnia 1983 r.
W trakcie późniejszych rozmów o tematyce bliskiej wykładowi została przedstawiona różnica między działaniami i strukturami AK i NSZ. Ujęto płaszczyzny na których działały te dwie organizacje. Armia Krajowa była apolityczną armią podziemną, natomiast Narodowe Siły Zbrojnie działały zarówno politycznie jak i wojskowo. Na koniec głos zabrał kombatant obu w/w organizacji Waldemar Gałuszko racząc nas kilkoma zabawnymi anegdotami z życia partyzanta.

Młodzież Wszechpolska Szczecin

Check Also

Kołobrzeg: Po raz szósty sprzątali Kanał Drzewny i okolice

W piątkowe popołudnie (15.09.2017 r.) Kołobrzeg Nowej Szansy przeprowadził VI edycję akcji proekologicznej „Sprzątamy Kanał …