Home / Mazowieckie / Warszawa: Marsz z okazji 73. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych

Warszawa: Marsz z okazji 73. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych

W sobotę 19. września w Warszawie miały miejsce obchody 73. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych oraz 25. rocznicy powołania Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. 

Z tej okazji odbyła się konferencja biograficzna poświęcona żołnierzom NSZ, podczas której także dokonano uhonorowania medalami zasługi NSZ osoby czynnie zaangażowane w życie ZŻ NSZ. Konferencję poprzedziła Msza Święta w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy placu Zbawiciela w Warszawie, którą ksiądz Jarosław Wąsowicz odprawił w intencji żołnierzy NSZ i całego Związku Żołnierzy.

Po tych wydarzeniach ulicami Warszawy, spod pomnika Romana Dmowskiego przeszedł marsz pamięci, który zgromadził kilkaset, a nawet tysiąc osób. Udział wzięło wiele delegacji Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo – Radykalnego. Nie zabrało także, licznych w tym roku grup rekonstrukcyjnych, które szyły na czele marszu. Głównymi hasłami skandowanymi przed uczestników marszu były te nawiązujące do pamięci o żołnierzach wyklętych, żołnierzach NSZ i ich niezłomnej walce z okupantami Polski. Nie zabrakło także haseł odnoszących się do posunięć polskiego rządu oraz wyrażających niezadowolenie z unijnego dyktatu politycznego.

Krótki rys historyczny dotyczący rocznicy powstania NSZ (za wikipedia.pl): Narodowe Siły Zbrojne powstały formalnie 20 września 1942, gdyż tego dnia został wydany przez pierwszego komendanta głównego NSZ, płk. Ignacego Oziewicza ps. „Czesław”, Rozkaz nr 1/42, w którym zawiadamiał o objęciu powyższej funkcji. Faktycznie proces formowania NSZ rozpoczął się od lipca 1942 r., kiedy nastąpił rozłam w Narodowej Organizacji Wojskowej i Stronnictwie Narodowym na tle scalenia NOW z Armią Krajową. NSZ zostały utworzone w wyniku połączenia Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy i części NOW, która nie podporządkowała się umowie scaleniowej z AK. Ponadto w skład NSZ weszło także szereg mniejszych organizacji o charakterze narodowym, jak: Narodowo-Ludowa Organizacja Wojskowa, Polski Obóz Narodowo-Syndykalistyczny, Zakon Odrodzenia Polski, Zbrojne Pogotowie Narodu, Legion Unii Narodów Słowiańskich, Narodowa Konspiracja Niepodległości oraz częściowo: Konfederacja Zbrojna, Organizacja Wojskowa “Wilki”, Bojowa Organizacja “Wschód”, Polska Organizacja Zbrojna, Polskie Wojska Unijne, Korpus Obrońców Polski, Załoga Partyzantów Wojskowych, Związek Kobiet Czynu, Młody Nurt. Do NSZ przeszła również część lokalnych struktur AK, zwłaszcza na północnym Mazowszu i w Białostockiem. Z AK pochodziła też część wyższej kadry oficerskiej NSZ, np. kolejni komendanci główni NSZ płk dypl. Tadeusz Kurcyusz ps. „Żegota”, „Morski” i mjr/płk NSZ Stanisław Nakoniecznikow-Klukowski (Nakoniecznikoff-Klukowski) ps. „Kmicic”.

Check Also

Zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa działania na szkodę Polski przez europosłów PO

W poniedziałek 20 listopada prezes warszawskich struktur Młodzieży Wszechpolskiej – kol. Mateusz Marzoch w imieniu …