Home / Kujawsko-Pomorskie / Zjazd Kujawsko-Pomorskiej MW

Zjazd Kujawsko-Pomorskiej MW

11813470_871207652916395_6041802853076184463_n

W dniu 9 sierpnia w Bydgoszczy miejsce miał Zjazd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Młodzieży Wszechpolskiej. Przy tej okazji odbyły się wybory wyłaniające nowe władze Okręgu oraz bydgoskiego koła MW. Na Zjeździe zaprzysiężono również 10 nowych działaczy Organizacji.

Przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości jeden z zaproszonych gości, profesor Jacek Bartyzel wygłosił wykład na temat francuskiego nacjonalizmu integralnego, w którym przybliżył historię Action Francaise oraz przedstawił postać Charlesa Maurrasa, jednego z głównych przywódców intelektualnych ruchu. Wysłuchana w wielkim skupieniu prelekcja zaciekawiła oraz zainspirowała działaczy, pojawiły się też pytania. Wszechpolacy obdarowali profesora skromnym upominkiem w postaci książki „Podstawy narodowego poglądu na świat” Wojciecha Kwasieborskiego. Następnie zarządzono kilkuminutową przerwę, podczas której działacze i zgromadzeni goście mogli porozmawiać w kulurarach z profesorem.

Po godzinie 18 odmówieniem modlitwy Narodowych Sił Zbrojnych oraz uroczystym odśpiewaniem Hymnu Młodych oficjalnie rozpoczęto Zjazd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Młodzieży Wszechpolskiej. Wśród zaproszonych gości oprócz prof. Jacka Bartyzela zjawił się m.in. przedstawiciel bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej i Klubu Historycznego Grota-Roweckiego. Zjawili się również delegaci Okręgu Pomorskiego Młodzieży Wszechpolskiej z członkiem Zarządu Głównego kol. Michałem Urbaniakiem.

Pierwszym punktem Zjazdu było zaprzysiężenie 10 nowych działaczek i działaczy koła bydgoskiego MW. Wszechpolacy odmówili podniosłą przysięgę oraz złożyli swoje podpisy pod deklaracjami członkowskimi. Każdy nowy działacz po swoim zaprzysiężeniu otrzymał gromkie brawa od kolegów.

Następnie krótką przemowę wygłosił odchodzący prezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Młodzieży Wszechpolskiej kol. Wojciech Koźmiński. W swoim wprowadzeniu ujął, jak cenna była dla niego możliwość pełnienia tej ważnej funkcji oraz podziękował wszystkim działaczom za czas owocnej współpracy. Wskazał też na fakt, że wybór nowego prezesa Okręgu jest świętem wszystkich działaczy.

Głos zabrał również kol. Szymon Witka Jeżewski, skarbnik Okręgu, który przedstawił sprawozdanie finansowe z minionej kadencji Zarządu.
Kolejnym punktem Zjazdu było wyłonienie nowego Zarządu Okręgu. Wybrany Zarząd przedstawia się następująco:

prezes – kol. Michał Nowak
I wicepres – kol. Karolina Sawicka
II wiceprezes – kol. Sebastian Pettka
sekretarz – kol. Grzegorz Kluczyński
skarbnik – kol. Michał Goliński
Komisja Rewizyjna – kol. kol. Łukasz Szczukowski, Marcin Nawrocki i Igor Gierszewski
członkowie Zarządu – kol. kol. Wojciech Koźmiński i Dawid Reszelewski

Nowo wybrany prezes wygłosił przemówienie, w którym zawarł swoją przyszłą wizję Okręgu. Wśród planów wymienił m.in. rozbudowę struktur w województwie, poprawę funkcjonowania istniejących już kół. Wskazał na problem braku odpowiedniej koordynacji działań między strukturami oraz brak wymieniania się między nimi doświadczeniami i pomysłami. Za najważniejsze uznał jednak wewnętrzną formację w Okręgu. Mówił: „Młodzież Wszechpolska to kuźnia charakterów, które hartujemy dzięki pracy formacyjnej podczas regularnych zebrań. Nigdy nie możecie zapomnieć, że w naszej działalności nie chodzi o zorganizowanie marszu, wykrzyczenie przez megafon kilku wzniosłych haseł, o rozklejenie plakatów. To wszystko jest oczywiście bardzo ważne, ale naszym najważniejszym celem jest przygotowanie elit, jest praca nad sobą. Bez odpowiedniej i regularnej pracy wewnętrznej nigdy nie osiągniemy sukcesów na zewnątrz.

Następnie odbyły się wybory władz koła bydgoskiego Młodzieży Wszechpolskiej.
Jako pierwszy zabrał głos sekretarz ustępującego zarządu koła kol. Marcin Nawrocki. Przedstawił on sprawozdanie z rocznej działalności koła oraz opisał liczebny stan struktury.

Jako kolejny przemówił ustępujący prezes koła, kol. Michał Nowak, który podziękował działaczom za rok wytężonej pracy i osobistych wyrzeczeń. „Autentyczna działalność w Młodzieży Wszechpolskiej to właśnie wyrzeczenia, to rezygnacja z czasu wolnego, to zmiana naszych codziennych priorytetów. Nikt, kto dla dobra Organizacji nie będzie rezygnował ze swoich prywatnych przyjemności, nie będzie dobrym Wszechpolakiem.” Następnie wskazał na osobę swojego następcy, w której widzi wszelkie cechy potrzebne do pełnienia ważnej funkcji prezesa koła. „Trudno się rozstawać, ale radością napełnia mnie fakt, że udało mi się odnaleźć odpowiednią osobę na mojego następcę. Osobę, co do której jestem w pełni przekonany, że podoła odpowiedzialności, która spadnie na jej barki. Osobę, której dojrzałości ideowej nie można w żaden sposób podważyć. Osobę już odpowiednio ukształtowaną i doświadczoną, a przy tym kreatywną i zaangażowaną w pracę wszechpolską.”

Wszechpolacy przeszli do głosowania. Nowym prezesem koła bydgoskiego Młodzieży Wszechpolskiej wybrano kol. Karolinę Sawicką. W wygłoszonym przez siebie przemówieniu skierowała kilka słów wdzięczności i uznania w stronę ustępującego prezesa koła. Następnie skupiając się na przyszłości, powiedziała: „Nie ukryjemy faktu, że przed nami jeszcze wiele lat niełatwej walki w imię narodowych ideałów. W obliczu tego pozostajemy jednak niezłomni. Nasz nacjonalizm to nieśmiertelna wiara w Jedynego Boga, niezafałszowana miłość do Narodu i nieodparta potrzeba wzrastania w naszym człowieczeństwie. (…) Musimy być żywotną, konsekwentną i bezkompromisową polską młodzieżą. Pokoleniem Wszechpolaków, którzy za honor mieć będą przestrzeganie i obronę Wszechpolskiego Kodeksu, a za obowiązek twórczą budowę idei i zabieganie o jej siłę. (…) Doskonalmy się i wzajemnie motywujmy. Od naszych kolegów bogacie czerpmy i jeszcze więcej dawajmy wzamian. W imię prawdziwego koleżeństwa wyzbądźmy się zazdrości i nieszerości. Wszystko to zarówno wewnątrz, jak i nazewnątrz, aby nasze dzieło było zwycięskim i naprawdę WSZECHpolskim.” Wyłoniony nowy Zarząd koła to:

prezes – kol. Karolina Sawicka
wiceprezesi – kol. kol. Łukasz Szczukowski i Michał Goliński
skarbnik – kol. Grzegorz Kluczyński
sekretarz – kol. Igor Gierszewski

Na zakończenie odśpiewano Hymn Narodowy i oficjalnie zamknięto Zjazd, po którym celem uczczenia nowych władz Okręgu Kujawsko-Pomorskiego i koła bydgoskiego Młodzieży Wszechpolskiej zorganizowano koleżeńską integrację.

Poniżej galeria zdjęć ze Zjazdu:

 

Check Also

Toruń: list do rektora UMK

Na pewno słyszeliście o doniesieniach medialnych na temat prośby muzułmańskich studentów o dostosowanie godzin zajęć …