Home / Małopolskie / Kraków: czerwcowe spotkanie Nacjonalistycznego Klubu Dyskusyjnego

Kraków: czerwcowe spotkanie Nacjonalistycznego Klubu Dyskusyjnego

Przedstawiciel i jednocześnie prezes koła MW Kraków – kol. Piotr wziął udział w spotkaniu Nacjonalistycznego Klubu Dyskusyjnego, które się odbyło w sobotę 27 czerwca. Dyskusja jakiej było poświęcone to spotkanie klubu to “Droga do celu: praca u podstaw czy narodowa rewolucja?”. Poza Młodzieżą Wszechpolską w dyskusji udział wzięli także przedstawiciele Małopolskich Patriotów oraz Trzeciej Drogi Kraków. 

11355629_952272481505624_105767720_n

 

Jako pierwszy w dyskusji głos zabrał przedstawiciel Wszechpolaków. W swoim przemówieniu zawał kilka istotnych kwestii do rozważania problemu ujętego w temacie konwersacji. Zaznaczył, że wpierw trzeba zdefiniować co jest naszym celem, następnie do tego celu obrać odpowiednie środki, w zależności od sytuacji społeczno-politycznej jak i geopolitycznej. Powołał się przy tym na historyczne przykłady działania obozu narodowego, przywołując zarówno pracę u podstaw tzw. pierwszej endecji jak i odwołania do rewolucji narodowej tzw. trzeciej endecji, wyszczególniając poglądy na tę kwestię ONRu – ABC oraz RNRu – Falanga. Kończąc swój wywód podsumował, że nie można usilnie opierać się na jednej z metod zawartych w temacie dyskusji, lecz dokonać ich syntezy i działać tak jak warunki na to pozwalają.

Drugi głos zabrał kol. Jakub – przedstawiciel Małopolskich Patriotów. W swoim wystąpieniu oparł się na definicji rewolucji i błędach semantycznych dotyczących rewolucji i kontrrewolucji, podał przykłady rewolucji narodowych w państwach Europy w XX wieku, ale także wskazał na pracę u podstaw jako filar działalności narodowej w obecnych czasach.

Ostatni z prelegentów – kol. Filip, który reprezentował Trzecią Drogę z Krakowa odniósł się do metod i możliwości dzisiejszego działania. Przedstawił schemat systemu z jakim toczy się walka i szanse na jego pokonanie.

Następnie w bardzo ożywionej dyskusji wzięła udział publiczność. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że nie można rozdzielać środków do celu jakimi są praca u podstaw oraz rewolucja narodowa, ale dokonać ich syntezy i działać jak okoliczności pozwalają.

11170314_959910490696118_576693671169553130_n

 

Było to ostatnie przedwakacyjne spotkanie Nacjonalistycznego Klubu Dyskusyjnego. W imieniu organizatorów zapraszamy na kolejne – we wrześniu. 

Czołem Wielkiej Polsce!

Check Also

Kraków: Wszechpolacy na grobach żołnierzy i działaczy narodowych

Mamy za sobą dwa pełne zadumy dni. Odwiedziliśmy groby Bohaterów i działaczy narodowych na Cmentarzu …