Home / Małopolskie / Nacjonalistyczny Klub Dyskusyjny w Krakowie

Nacjonalistyczny Klub Dyskusyjny w Krakowie

Przedstawiciel koła krakowskiego Młodzieży Wszechpolskiej kol. Michał Kardas wziął udział w dyskusji nt. obcego kapitału w Polsce.

11355629_952272481505624_105767720_n

W dniu wczorajszym odbyło się kolejne spotkanie z serii Nacjonalistyczny Klub Dyskusyjny. Przebiegło ono wokół tytułowego tematu: “Polska ziemia – obcy kapitał?”. Dyskusja zahaczyła o wiele bardzo istotnych tematów jak przewaga obcego kapitału nad rodzimym, wyprzedaż polskiej ziemi za pomocą tzw. “słupów” oraz zniszczenie polskiego przemysłu. Prelegenci z MW, Trzeciej Drogi oraz Małopolskich Patriotów przedstawili różne, choć uzupełniające się punkty widzenia problemu i zagrożenia jakim jest obcy kapitał w Polsce. Po przedstawieniu swoich punktów widzenia, na sali, która ponownie była pełna, wywiązała się gorąca dyskusja.

11287230_952272488172290_278364157_n

Check Also

Kraków: Wszechpolacy na grobach żołnierzy i działaczy narodowych

Mamy za sobą dwa pełne zadumy dni. Odwiedziliśmy groby Bohaterów i działaczy narodowych na Cmentarzu …