Home / Lubuskie / Spotkanie z Żołnierzami Wyklętymi w Żaganiu

Spotkanie z Żołnierzami Wyklętymi w Żaganiu

W miniony piątek, tj. 24 kwietnia, żagańscy działacze i sympatycy Młodzieży Wszechpolskiej wraz z Ruch Narodowy Żagań zorganizowali spotkanie z Żołnierzami Wyklętymi. W trakcie dyskusji przemawiali uczestnicy podziemia niepodległościowego po 1945 roku, kapitan Stefan Gawęda oraz porucznik Bogumił Orłowski. Warto nadmienić, że por. Bogumił Orłowski był również gościem na II Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Zielona Góra, gdzie Wszechpolacy organizują jedne z największych uroczystości 1 marca w naszym województwie. Dwóch Żołnierzy Wyklętych, mieszkających obecnie w okolicach województwa lubuskiego, przez ponad dwie godziny opowiadało o swojej działalności konspiracyjnej i represjach, jakie ich spotkały za zaangażowanie się w obronę o niezależną i wolną Polskę.

spotkanie
Stefan Gawęda od 1943 roku był członkiem Armii Krajowej, żołnierzem oddziału porucznika “Mściciela” czyli Mieczysława Wądolnego. Oddział ten nosił nazwę Burza i do 1946 roku podlegał oficjalnie Armii Polskiej w kraju. Pod koniec 1946 roku odział przeszedł pod dowództwo Józefa Kurasia ps. “Ogień”. Bogumił Orłowski, obecny działacz organizacji Wolność i Niezawisłość, był członkiem Konspiracyjnego Związku Młodzieży Wielkopolskiej w Placówce Zbrojnej “Lwie Gniazdo” w Zielonej Górze. Został aresztowany w 1950 roku, po ciężkim śledztwie w siedzibie UB w Zielonej Górze, skazany wyrokiem sądu na ciężkie prace w kamieniołomach w Strzelcach Opolskich. Następnie przebywał w obozie dla więźniów politycznych w Jaworznie, po czym wcielono go do Batalionu Górniczego. Po odbyciu wyroku szykanowany przez władze ludowe.

Spotkanie, które miało charakter wykładu otwartego, zaczęło się o godzinie 16:00, w Pałacu Książecym w Żaganiu, a dokładniej w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zebrało ono kilkudziesięciu słuchaczy z miasta Żagań oraz jego okolic. Prelekcja została podzielona na etapy, najpierw wypowiadał się kpt. Stefan Gawęda, a następnie por. Bogumił Orłowski. W trakcie wykładu istniała również możliwość zadawania pytań zaproszonym gościom.

Pan kpt. Stefan Gawęda opowiedział o swojej walce w Armii Krajowej, do której należał od 1943 roku. Po II wojnie światowej nie złożył broni i dołączył do oddziału podziemia niepodległościowego Józefa Kurasia, ps. „Ogień”, w którym walczył do 1947 roku. Po ciężkim śledztwie został zmuszony do odbycia służby wojskowej. Kolejny zaproszony gość, a więc por. Bogumił Orłowski w trakcie wypowiedzi nawiązał do swojej działalności w Konspiracyjnym Związku Młodzieży Wielkopolskiej – Placówce Zbrojnej „Lwie Gniazdo” w Zielonej Górze, za którą został aresztowany w 1950 roku. Następnie zrelacjonował śledztwo w zielonogórskim Urzędzie Bezpieczeństwa i swoje dalsze losy.

Młodzież Wszechpolska Żagań pragnie podziękować przybyłym gościom za pokazanie wzruszającego świadectwa walki o Polskę. Była to wartościowa opowieść bohaterów antykomunistycznego podziemia, która pokazała, że w obronie niezależności i wolności naszej ojczyzny, Żołnierze Wyklęci potrafili pomimo postępującej sowieckiej agresji, i siłą narzuconemu reżimowi komunistycznemu walczyć nie tylko z bronią w ręku, ale również powiedzieć głośno, że wbrew naszej trudnej sytuacji posiadamy więź narodową, i jeśli skierujemy wszelki wysiłek, aby utrzymać oraz wzmocnić swoją państwowość to nie ma obawy abyśmy ją zatracili, i na nowo stali się w pełni niepodległym państwem.

Młodzież Wszechpolska Żagań

Check Also

Zielona Góra: Wszechpolacy wzięli udział w spotkaniu z dr Joanną Teglund

Trzydziestego pierwszego maja, zielonogórscy Wszechpolacy wzięli udział w spotkaniu z dr Joanną Teglund – specjalistką …