Home / Wydarzenia / Zjazd Zwyczajny Młodzieży Wszechpolskiej

Zjazd Zwyczajny Młodzieży Wszechpolskiej

21 marca w częstochowskiej Akademii Polonijnej odbył się Zjazd Zwyczajny Młodzieży Wszechpolskiej. Członkowie MW wybierali nowe władze statutowe Organizacji, w tym nowego Prezesa. Na dwuletnią kadencję, nowym Prezesem Młodzieży Wszechpolskiej został wybrany Adam Andruszkiewicz, dotychczasowy wiceprezes MW oraz prezes okręgu podlaskiego Młodzieży Wszechpolskiej.

Zjazd1

Zjazd rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Młodych. Prowadzący zjazd zwyczajny, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego MW, Witold Tumanowicz, przywitał gości zjazdu, m.in. wiceprezesów RN: Artura Zawiszę, Krzysztofa Bosaka oraz Mariana Kowalskiego, wiceprezesa Ruchu Narodowego oraz kandydata Narodowców na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Pierwszy głos zabrał właśnie Marian Kowalski. Podziękował Wszechpolakom za pracę przy zbiórce podpisów, dzięki której prawdopodobnie tuż po weekendzie w PKW zostanie złożonych znacznie ponad 100 tysięcy podpisów za rejestracją kandydata. Kowalski podkreślał wielokrotnie, że jest dumny, patrząc na znaczną liczbę członków MW, którzy są znakiem, że w polskim obozie narodowym dochodzi do płynnej zmiany pokoleń. Kandydat na Prezydenta RP przypominał Wszechpolakom, że lojalność i przyjaźń, które cechują każdego Narodowca, windują nacjonalistów ponad innymi grupami, gdyż w naszym nurcie ideowym nie liczą się zdradzieckie układy, sprzedawanie się za stołki lub cele doraźne. W życiu każdego Narodowca, według Kowalskiego, walka o Wielką Polskę jest wartością samą w sobie, tworzącą z nas prawdziwych żołnierzy prawdy, awangardę polskiego patriotyzmu.

Po Kowalskim przemawiał prezes Ruchu Narodowego, a jednocześnie Honorowy Prezes Młodzieży Wszechpolskiej, Robert Winnicki. Były, 4-letni prezes MW wytyczył nieprzekraczalną granicę, której żaden Narodowiec, według niego, nie powinien przekraczać. Granicami tymi są hierarchia, karność oraz bezwarunkowe poświęcenie sprawie. Winnicki mówił wiele o pokorze i szacunku oraz przytoczył jakże znane w działalności narodowej przykłady nowych działaczy, którzy przychodząc do organizacji narodowych są przekonani, że to oni jedni prezentują właściwy nacjonalizm, a reszta robi to źle. Według Honorowego Prezesa MW, karność oraz ścisła hierarchia, które znane są z jednostek wojskowych, a które idealnie wpisują się w promowaną przez Narodową wizję „Militaryzacji Narodu” czynią z Wszechpolaków najbardziej zdyscyplinowaną i najlepszą pod względem jakości Organizację. Zaznaczył jednak, że wiąże się to z ogromnym brzemieniem odpowiedzialności, która leży na barkach lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich władzach MW, gdyż aby samemu wymagać, należy być dla tych niżej w hierarchii organizacyjnej jak najlepszym przykładem w życiu organizacyjnym oraz życiu prywatnym.

Następnie głos zabrał Sekretarz Zarządu Głównego MW, Jakub Siemiątkowski, który podsumował mijającą kadencję, rysując optymistyczne obrazy przed MW w przyszłości. Według sprawozdania sekretarza, nie ma już województwa, w którym nie istniałaby zorganizowana struktura MW. Młodzież Wszechpolska prowadzi działania na polu społecznym, politycznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, obronnym, wychowawczym, religijnym oraz gospodarczym. Jakub Siemiątkowski przytoczył także działania Wszechpolaków sprzeciwiających się agresji środowisk skrajnie islamskich wobec pro-chrześcijańskiego reżimu w Syrii, wsparcie protestów rolniczych, górniczych oraz leśników, a także aktywne współtworzenie struktur Ruchu Narodowego. Wedle ścisłych statystyk, Młodzież Wszechpolska potroiła swój stan liczebny w porównaniu do 2013 roku.

Po Sekretarzu ZG MW, głos zabrał ustępujący Prezes MW, Tomasz Pałasz z okręgu pomorskiego. Prezes podziękował wszystkim Wszechpolakom za ogrom pracy, który wykonali oraz za pomoc i wsparcie od działaczy dla władz Organizacji. Pałasz z zadowoleniem przypomniał realizację celów, które postawił przed sobą dwa lata wcześniej, jednocześnie podkreślając, że każdy sukces rodzi kolejne wyzwania, które czynią naszą pracę narodową permanentną walką o przyszłość naszego Narodu i Ojczyzny. Jednak jest dobra walka, gdyż hartuje młode pokolenia i daje im siłę społeczno-polityczną do walki o Polskę także w przyszłości. Tomasz Pałasz po swoim przemówieniu otrzymał owację na stojąco od członków MW, które było chyba najlepszym wyrażeniem absolutorium od działaczy dla ustępującego Prezesa oraz Zarządu Głównego MW.

Tomasz Pałasz zgłosił na swojego następcę Adama Andruszkiewicza, dotychczasowego wiceprezesa MW oraz prezesa okręgu podlaskiego MW. Nie było innych kandydatur. W ten sposób, w głosowaniu Adam Andruszkiewicz został wybrany prezesem Młodzieży Wszechpolskiej na kadencję 2015-2017.

Nowy Prezes podziękował wszystkim za wybór i od razu stanowczo podkreślił, że nie ma przerwy i wszyscy zaraz po weekendzie ruszamy do ciężkiej pracy społeczno-politycznej. Nowy prezes-elekt MW podkreślił krytyczną kondycję III RP, która tym bardziej zobowiązuje środowiska narodowe do walki o pełną mobilizację Narodu do walki o swoje prawa i lepsze jutro. Adam Andruszkiewicz przypomniał, że bez własnej reprezentacji politycznej polscy narodowcy mają ograniczone możliwości działania. Dlatego zapewnił o dalszej partycypacji Młodzieży Wszechpolskiej w projekcie pokoleń, jakim jest społeczny Ruch Narodowy, a także jego polityczne ramię w postaci partii, którą niedawno zarejestrował Sąd Okręgowy w Warszawie. Opisując kulisy swojej nominacji, jako działacz MW z 10-letnim stażem, nowy prezes MW powiedział, że otrzymując nominację na prezesa, otrzymał „zaszczyt, którego się nie odmawia”.

Adam Andruszkiewicz urodził się w 1990 roku. Pochodzi z Grajewa w woj. podlaskim. Swoją działalność społeczną rozpoczynał jeszcze w gimnazjum, właśnie w Młodzieży Wszechpolskiej. Później kierował strukturami białostockimi i podlaskimi. W latach 2013-15 piastował funkcję wiceprezesa MW. W partii Ruch Narodowy jest pełnomocnikiem okręgu podlaskiego. Z ramienia Ruchu Narodowego startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Po wyborze nowego prezesa, członkowie MW, również w głosowaniu jawnym wybrali 40-osobową Radę Naczelną, organ uchwałodawczy MW. Członkowie Rady Naczelnej MW złożyli uroczyste ślubowanie przed członkami Młodzieży Wszechpolskiej.

Zjazd zakończono odśpiewaniem Hymnu Narodowego.

Zjazd2

Podczas swojego pierwszego, technicznego posiedzenia po zjeździe, Rada Naczelna MW wybrała organ wykonawczy MW – Zarząd Główny Młodzieży Wszechpolskiej.

Skład Zarządu Głównego MW w kadencji 2015-17 prezentuje się następująco:

Prezes Młodzieży Wszechpolskiej – Adam Andruszkiewicz

Wiceprezesi MW – Bartosz Berk, Adam Małecki

Sekretarz MW – Wojciech Niedzielko

Skarbnik MW – Norman Czarnecki

Członkowie Zarządu Głównego MW – Piotr Głowacki, Szymon Kasiński, Michał Urbaniak, Łukasz Walczak

Biuro Prasowe Młodzieży Wszechpolskiej

Pielgrzymka2

Pielgrzymka1

Pielgrzymka3

Check Also

Gniezno: Wszechpolacy obchodzili 76. rocznicę Powstania Warszawskiego

Wszechpolacy z Gniezna uczestniczyli dziś w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.   Powstanie Warszawskie oficjalnie …