Home / Kujawsko-Pomorskie / Wybory władz koła w Bydgoszczy

Wybory władz koła w Bydgoszczy

10580100_719461731424322_4940213280965432793_n

W dniu 23 sierpnia w Bydgoszczy odbyły się wybory wyłaniające nowe władze koła bydgoskiego Młodzieży Wszechpolskiej. O godzinie 16 spotkanie Wszechpolacy rozpoczęli wspólną modlitwą oraz uroczystym odśpiewaniem Hymnu Młodych. Na początku swoją przemowę wygłosił prezes okręgu kujawsko-pomorskiego Młodzieży Wszechpolskiej, a zarazem dotychczasowy prezes koła bydgoskiego, kol. Wojtek Koźmiński. W swoim wprowadzeniu ujął, jak cenna była dla niego możliwość pełnienia tej ważnej funkcji oraz podziękował wszystkim działaczom za czas owocnej współpracy.

Następnie zgromadzeni wysłuchali listu wystosowanego od prezesa zaprzyjaźnionej z kołem bydgoskim MW Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej, której członkowie nie mogli pojawić się osobiście. W liście zawarte zostały wyrazy uznania dla dotychczasowych władz koła za ofiarność i niezłomność w ich dążeniach narodowych, które poskutkowały wieloma sukcesami na koncie Młodzieży oraz rozrostem struktur organizacji. Z listu nadanego z Wiednia popłynęły również podziękowania za pomoc i zaangażowanie bydgoskich Wszechpolaków w stworzenie WIN, która pod prezesowskim okiem kol. Roberta z Bydgoszczy szybko przybrała zorganizowanego kształtu i zaczęła prężnie działać, angażując w życie narodowe Polonię w Austrii.

Po przypomnieniu wszystkich procedur, zagłosowano.
Wybrany jednogłośnie prezesem koła kol. Michał Nowak wskazał następnie osoby mające pełnić funkcje wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. Nowy prezes wygłosił również swoje pełne motywacji przemówienie. „Los Młodzieży Wszechpolskiej leży w naszych rękach, leży w sile naszej determinacji i sile naszych charakterów. Dlatego tak silny nacisk będę kładł na hartowanie ducha, kształtowanie naszych sumień, na pracę formacyjną, bo bez dobrze prowadzonej pracy wewnętrznej nie osiągniemy sukcesów na zewnątrz. Przed nami lata walk, lata trudnych zmagań o to, co wielkie i wzniosłe przeciw temu, co małe i nikczemne, to walka, z której nikt nas nie zwolni, to walka która zakończy się naszym zwycięstwem”. – mówił nowy lider.

Skierował też oficjalne podziękowania dla byłego prezesa oraz skarbnika, którzy przez dwa lata sumiennie wypełniali swoje obowiązki w bydgoskim kole. Na ręce kolegów złożone zostały upominki, jako wyraz wdzięczności od wszystkich działaczy.

Głos zabrał również obecny w roli gościa koordynator brygady kujawsko-pomorskiej Obozu Narodowo Radykalnego, kol. Robert Stempkowski, podkreślając między innymi wagę dalszej współpracy między obiema organizacjami.

Uroczystość zwieńczona została płomienną prelekcją księdza prałata Romana Kneblewskiego, który tego dnia gościł Wszechpolaków. Wykład oscylował wokół tematyki polskiej tożsamości narodowej. Zaakcentowano, jak ważne jest zwłaszcza dziś krzewienie narodowej dumy, do której naród polski ma bez wątpienia niezliczone powody.

Nowym władzom bydgoskiego koła MW w osobach:
prezes – Michał Nowak
wiceprezes – Łukasz Szczukowski
skarbnik – Sebastian Pettka
sekretarz – Marcin Nawrocki

gratulujemy i życzymy powodzenia w nadchodzącej pracy!

Check Also

Toruń: list do rektora UMK

Na pewno słyszeliście o doniesieniach medialnych na temat prośby muzułmańskich studentów o dostosowanie godzin zajęć …