Home / Zachodniopomorskie / Spotkanie z Jobbikiem w Szczecinie

Spotkanie z Jobbikiem w Szczecinie

hunwinpol

W minioną sobotę, 11 stycznia 2014 roku, odbyło się “Spotkanie z Jobbikiem”, organizowane przez Ruch Narodowy – Szczecin, więc również przy znacznym udziale Zachodniopomorskiego Okręgu Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego Brygada Zachodniopomorska. Patronat nad wydarzeniem objęły czasopisma: “Myśl.pl”, „Magna Polonia”, „Polityka Narodowa”, oraz portal Narodowcy.net. Prelegentami spotkania byli: Ádám Mirkóczki, Balázs Szabó oraz Robert Winnicki. Goście spotkania opowiedzieli o działalności węgierskiego ugrupowania, a także fałszywej legendzie centroprawicowego Fideszu Viktora Orbana.

 

Członek Jobbiku odpowiedzialny za kontakty z Polską, Balázs Szabó, biegle władający naszym językiem ojczystym, wygłosił mowę pt. “Fałszywa legenda Fideszu” w której obalił wiele mitów o rządzącej partii na Węgrzech. Opisał pozorny antykomunizm rządu Orbana, na przykładzie węgierskiego ministra spraw zagranicznych – Janosza Martonyiego, agenta komunistycznego kontrywywiadu. Ponadto, w Fideszu jest wielu innych postkomunistów, prawie tak wielu, jak w partiach lewicowych.

Wspomniał również, że węgierskie MSZ prowadzone przez agenta służb komunistycznych, nic nie robi w obronie Węgrów żyjących na obczyźnie, w sytuacji gdy aż co czwarty Węgier rodzi się poza granicami państwa.

Polaków żyjących na kresach wschodnich porównał do swoich rodaków na Seklerszczyźnie należącej do Rumunii.

Opowiedział również o fałszywym eurosceptycyzmie Orbana i jego partii. Węgry jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej podpisało Traktat Lizboński ograniczający suwerenność państwa, co ciekawe, zanim dokument został przetłumaczony na rodzimy język.

Ádám Mirkóczki, rzecznik oraz poseł Jobbiku, przedstawił temat “Jobbik w Parlamencie 2010-2014”. Zwrócił, że również madziarscy narodowcy mają ograniczany czas występowania w mediach, podobnie jak my. Dowodem tego może być to, że telewizje częściej pokazywały nawet niezrzeszonych w żadnym ugrupowaniu polityków, niż działaczy trzeciej siły politycznej w parlamencie, jaką jest Jobbik.

Porównał także sytuację swojej partii z 2009 roku do obecnej rzeczywistości Ruchu Narodowego podkreślając, że w tamtym czasie struktury Jobbiku również nie były tak dobrze rozwinięte jak obecnie, a poziom zorganizowania był dużo niższy. Mimo to ugrupowanie odniosło spektakularny sukces.

Powiedział również, że to węgierscy narodowcy najczęściej składali projekty ustaw, a jego działacze najczęściej zabierali głos na mównicy parlamentu. W parlamencie Jobbik jest najbardziej wyrazistą grupą polityczną, która konsekwentnie wyraża swoje opinie na temat poszczególnych zagadnień, często posługując się przy tym np. charakterystycznymi transparentami, na których członkowie partii otwarcie i odważnie wyrażają swoje poparcie bądź sprzeciw. To jednak także nie jest poruszane w mediach

Ostatni z prelegentów przemówił lider polskich narodowców, Robert Winnicki, zwrócił uwagę na podobną sytuację polityczną w naszych państwach, podkreślił wspólne sprawy łączące nasze organizacje. Podał kilka przykładów z rodzimego podwórka analogicznych do stylu rządzenia na Węgrzech, jak chociażby walkę rządu Tuska z kibicami, czy brak stanowczych działań polskich władz w obronie wyprzedawanej polskiej ziemi.

Podkreślając perfidię w szantażowaniu narodu sprawą katastrofy smoleńskiej tak, by patriotyzm utożsamiano jedynie z Prawem i Sprawiedliwością; stwierdził, że nie mamy do czynienia z przekonywaniem ludzi, ale z zaszczepianiem irracjonalnej i odruchowej „wiary w zamach”.

Przypomniał również o Joannie Kluzik-Rostowskiej, która będąc w PiS-ie otwarcie popierała aborcję, a mimo to została nawet ministrem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

Honorowy Prezes Młodzieży Wszechpolskiej zaznaczył, że obie wiodące w Polsce partie różnią się jedynie retoryką, anie poglądami, ponieważ w najważniejszych dla państwa sprawach głosują tak samo.

Najbliższym celem dla Ruchu Narodowego ma być zbudowanie takiej siły na płaszczyźnie polityczno-społecznej jaką stworzyli nasi przyjaciele z Węgier.

Jobbik na Węgrzech, jak RN w Polsce, przełamują wizerunek centroprawicy nienarodowej, nieopartej na chrześcijańskich wartościach. Czynią to poprzez wierność zasadzie suwerenności, stawianie dobra narodu najwyżej w hierarchii obowiązków spoczywających na barkach państwa i uznanie szczególnej roli Kościoła.

Młodzież Wszechpolska – Szczecin

Check Also

Kołobrzeg: Po raz szósty sprzątali Kanał Drzewny i okolice

W piątkowe popołudnie (15.09.2017 r.) Kołobrzeg Nowej Szansy przeprowadził VI edycję akcji proekologicznej „Sprzątamy Kanał …