Home / Oświadczenie / Sojusz Młodzieży Wszechpolskiej z młodzieżówką Jobbiku

Sojusz Młodzieży Wszechpolskiej z młodzieżówką Jobbiku

Sojusz

23-go października podpisane zostało oficjalne porozumienie o sojuszu Młodzieży Wszechpolskiej z młodzieżówką partii Jobbik. Ze strony Młodzieży Wszechpolskiej sojusz podpisał, z upoważnienia obecnego prezesa organizacji Tomasza Pałasza, honorowy prezes – Robert Winnicki. Gościł on w Budapeszcie w związku z obchodami Rewolucji Węgierskiej z roku 1956, gdzie wygłosił swoje przemówienie.

Spoglądając na historyczną przyjaźń pomiędzy dwoma narodami, którą można było dostrzec wielokroć przez wieki,

Zwracając uwagę na wspólne dążenia: wzmacnianie miłości do ojczyzny w naszych krajach, pielęgnowanie tradycji, kultury i walki, abyśmy żyli w wolnym, sprawiedliwym, rozwijającym się państwie,

Wiedząc, iż nasza walka przeciwko rozprzestrzeniającemu się globalizmowi i liberalizmowi może zostać osiągnięta poprzez współdziałanie sił obu narodów.

My, młodzieżówka partii Jobbik (Jobbik Ifjúsági Tagozat) wraz z Młodzieżą Wszechpolską zawieramy sojusz!

„Polak-Węgier dwa bratanki…”

Check Also

Oświadczenie w sprawie działań władz białoruskich

f60097531e1fe426e3d90342e4eecf93jpgMłodzież Wszechpolska z oburzeniem przyjmuje działania białoruskiej milicji wobec zgromadzonych w Iwieńcu działaczy Związku Polaków na Białorusi. Stanowczy sprzeciw budzi faktyczne zagarnięcie przez białoruskie władze tamtejszego Domu Polskiego, a także oparte na wątpliwych podstawach niedawne wyroki w sprawie firmy „Polonika”, oraz w sprawie kierującej tą firmą oraz Związkiem Polaków pani Andżeliki Borys, wyroki noszące wszelkie znamiona szykan administracyjnych.