Home / Zagranica / Młodzież Wszechpolska na europejskim szkoleniu liderów

Młodzież Wszechpolska na europejskim szkoleniu liderów

Konfa

W dniach 04-06.10.2013 na Węgrzech miał miejsce trening liderów organizowany przez Jobbik Ifjúsági Tagozat (młodzieżówka partii Jobbik). Oprócz prawie 150 krajowych, regionalnych i lokalnych liderów młodzieżowej organizacji – do udziału w nim zaproszono także delegacje europejskich narodowców.

Wśród europejskich organizacji narodowych znalazły się między innymi: Młodzież Wszechpolska, British National Party (UK), Movimento Social Republicano (ESP), Fiamma Tricolore (ITA), Międzynarodowy Ruch Euroazjatycki (RUS), czy zdelegalizowani niedawno Jeunesses Nationalistes (FRA). Łącznie, 15 osób, które wzięły udział w szkoleniu z zakresu historii, polityk wewnętrznej i zagranicznej, funkcjonowania w mediach społecznościowych oraz debat publicznych. Szkolenie dla obcokrajowców odbywało się w języku angielskim.

Szkolenie rozpoczęło przemówienie Gabora Vony, prezesa Jobbiku, posła do parlamentu węgierskiego. Vona podkreślił konieczność wspólnej walki europejskich nacjonalistów przeciwko czynnikom, których celem jest zniszczenie kultury europejskiej opartej na chrześcijańskich wartościach. Według lidera drugiej siły politycznej Węgier, ponadnarodowe struktury realizują od dawna plan pokojowego przejęcia władzy na kontynencie (soft power). Węgier podkreślił, że rozszerzanie współpracy narodowców będzie postępowało, gdyż imponderabilia są wspólne dla wszystkich Narodów, które dążą do wolności. Vona przypomniał także konieczność budowania nacjonalizmu na wartościach etycznych i chrześcijańskich. Przypomniał, że nacjonalizmy oparte nie na chrześcijaństwie, a innych wartościach zawsze zbaczały z trasy, powodując tragedię milionów. Prezydent Jobbiku powitał delegację Młodzieży Wszechpolskiej, potwierdził swój przyjazd do Warszawy na Konferencję Anty-Klimatyczną (10.11.2013) i pogratulował środowiskom skupionym wokół społecznego Ruchu Narodowego wytężonej pracy z sukcesami w ciągu ostatnich 4 lat.

Szkolenia były bardzo ciekawe, poruszające aspekty tak trudne dla wielu ruchów narodowych – m.in. rewizjonizm i egoizm narodowy. Uczestnicy konferencji potępili prymitywny szowinizm, nie zapominając jednocześnie, że dla każdego kraju realizacja interesów narodowych powinna być największą wartością. Bardzo ciekawą nauką dla nacjonalistów był wykład mówiący o dojściu Jobbiku do pozycji drugiej siły parlamentarnej na Węgrzech. Węgrzy zapowiedzieli pomoc swoim doświadczeniem w zakresie budowania szerokiego ruchu społecznego. Takim ruchem niewątpliwie jest narodowo-radykalny Jobbik.
Konferencję zakończyły prezentacje zaproszonych delegacji międzynarodowych, już w obecności Kolegów i Koleżanek z Węgier. Młodzież Wszechpolska zaprezentowała film mówiący o najważniejszych celach organizacji oraz jeden z filmów podsumowujących ubiegłoroczny Marsz Niepodległości. Przy dużym aplauzie widowni, przedstawiciele wielu krajów zapowiedzieli przyjazd na tegoroczny Marsz Niepodległości. Szczególnie na marsz mobilizują się nasi Bratankowie.

Szkolenia urozmaicały integracje oraz rozmowy na tematy bieżące. Niewątpliwie najważniejszą wartością były kolejne, nawiązane przez MW kontakty międzynarodowe oraz wymiana opinii i doświadczeń. Europejskie ruchy narodowe z dużą ciekawością obserwują sytuację w Polsce, a sam Marsz Niepodległości cieszy się wielkim zainteresowaniem. Pozostaje tylko mieć nadzieję na dalszy postęp współpracy oraz realizację kolejnych projektów, wśród których jest m.in. wspólny, międzynarodowy, wielojęzyczny portal dla sympatyków idei narodowych.

Łukasz Walczak,
Rzecznik Prasowy Młodzieży Wszechpolskiej

Warszawski Sztab Ruchu Narodowego

Check Also

Podsumowanie wszechpolskich zbiórek dla Kresowiaków

Wszechpolacy w ciągu ostatnich miesięcy aktywnie angażowali się w zbiórki Stowarzyszenia RodacyRodakom, które mają na …