Home / Mazowieckie / 71 rocznica powstania NSZ w Ostrołęce

71 rocznica powstania NSZ w Ostrołęce

ostroleka

W piątek (20 września) obchodziliśmy 71 rocznice powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Z tej okazji ostrołęccy Wszechpolacy postanowili przypomnieć mieszkańcom Ostrołęki o istnieniu tej organizacji poprzez rozwieszenie plakatów.

Narodowe Siły Zbrojne to polska konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodowego działająca podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. Po Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich była to największa formacja polityczno-wojskowa podczas okupacji. NSZ prowadziły walkę z okupantem hitlerowskim. Pod koniec 1943, gdy klęska Niemców stała się kwestią czasu, kierownictwo polityczne NSZ uznało ZSRR za głównego wroga Polski i skierowało swą działalność przeciw Armii Ludowej oraz partyzantce radzieckiej.

Zdawać by się mogło, iż niezamożna ludność kurpiowska stanowić mogła potencjalnie wyborne zaplecze dla głoszących demagogiczne hasła komunistów. Nic bardziej mylnego. Przywiązanie do wolności, której zaprzeczeniem jest system komunistyczny, wierność wierze katolickiej, a także przywiązanie do państwa polskiego sprawiało, iż Ziemia Kurpiowska stała się bastionem oporu przeciwko dyktaturze komunistycznej przyniesionej na sowieckich bagnetach. Miernikiem postaw mieszkańców powiatu ostrołęckiego w przełomowym roku 1945, który przyniósł zamianę okupacji niemiecką na okupację komunistyczną, jest powszechność oporu przeciw „wyzwolicielom”. Otóż w latach 1945 – 1947 w zbrojnym, niepodległościowym podziemiu w ostrołęckim uczestniczyło ponad 3,5 tysiąca mieszkańców! Z tego koło 2 tysięcy przypadało na podziemie „poakowskie” (AKO-WiN), ponad 1,5 tysiąca na podziemie obozu narodowego (NSZ-NZW).
(Źródło: Ziemia Ostrołęcka w walce z komunizmem 1944 – 1954, Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski)

W latach PRL-u nazywano ich często „bandytami” i „faszystami”. Do dziś nie odnaleziono grobów wielu z nich. Duża część zostało zakatowana w siedzibach UB lub zabita strzałem w tył głowy. Komuniści zamierzali zniszczyć Żołnierzy Wyklętych nie tylko fizycznie, ale i moralnie w oczach społeczeństwa. Pamięć i prawdę o tym, dlaczego i przeciwko czemu walczyli Żołnierze Wyklęci zakłamywano w gazetach, książkach, filmach, a nawet w poezji. Niestety nawet współcześnie i to w naszym mieście można spotkać negatywne opinie o tych żołnierzach porównujące ich do bandytów.

Dlatego zadaniem młodego pokolenia jest odkrycie prawdy o tamtych czasach. Tym bardziej, że są ku temu warunki, ponieważ żyjemy w momencie kiedy bez większych konsekwencji można uczcić pamięć tych ludzi.

Koło Młodzieży Wszechpolskie w Ostrołęce.

Check Also

Zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa działania na szkodę Polski przez europosłów PO

W poniedziałek 20 listopada prezes warszawskich struktur Młodzieży Wszechpolskiej – kol. Mateusz Marzoch w imieniu …