Home / Łódzkie / Strajk na Śląsku

Strajk na Śląsku

fff

Dnia 26 marca 2013 roku, pod Urzędem Wojewódzkim odbyła się pikieta poparcia dla Strajku Generalnego na Śląsku, organizowana przez Solidarność. Zgromadziła ona według organizatorów około 2 tysięcy osób. Związkowcy chcieli pokazać, że nie zgadzają się z polityką społeczno – gospodarczą rządu, a w szczególności zmianom w kodeksie pracy. Chcą oni uzdrowienia ochrony zdrowia, zmian w szkolnictwie, rozwiązań antykryzysowych dla dotkniętych spowolnieniem gospodarczym firm oraz likwidacji tzw. „umów śmieciowych”. Sprzeciwiają się także wprowadzeniu elastycznego systemu pracy. Przemawiający na pikiecie mówili między innymi że „nie chcą być białymi murzynami” we własnym kraju oraz że jako Polacy zasługują aby żyć i pracować godnie w Polsce, co obecny rząd im utrudnia. Odwoływali się bardzo często to najwyższych wartości, takich jak Bóg, Honor, Ojczyzna czy zwykła ludzka godność.

Tego dnia także pod Urzędem Wojewódzkim pojawili się przedstawiciele z Narodowej Łodzi (w tym Młodzieży Wszechpolskiej) w liczbie ponad 20 osób. Ludzie, zarówno związkowcy jak i niezrzeszeni byli bardzo pod wrażeniem faktu, że przedstawiciele narodowców pojawili się na pikiecie.

Narodowcy przedstawili swoje postulaty również mediom obecnym podczas wydarzenia. Mówili o potrzebie zwracania uwagi na najbiedniejszych, godności pracowników, która jest ważnym elementem idei narodowej, skrytykowali politykę likwidowania szkół przez rząd oraz podkreślili, że w czasach PRL, władza nie dbała o robotników, co uzasadniło obecność przekreślonego sierpa i młota na flagach niesionych przez narodowców.
Niestety, już podczas drogi pod Urząd Wojewódzki, narodowcy zostali zatrzymani przez policję, bez wyjaśnienia przyczyny i przetrzymani około 20 minut celem spisania ich danych osobowych.

Dziwnym elementem zgromadzenia była 5 osobowa delegacja skrajnej lewicy, która zebrała się pod siedzibą Krytyki Politycznej. Mieli oni zamaskowane twarze i byli bardzo zdziwieni obecnością narodowców, a także wystąpieniem patriotycznych elementów podczas wystąpień na pikiecie. Zapewne dlatego po niedługim czasie wystraszeni „czymś” opuścili zgromadzenie i wrócili do swojego lokalu.

Check Also

Zimowy obóz Młodzieży Wszechpolskiej 2019

W dniach 15-17 lutego, jak co roku odbył się obóz zimowy Młodzieży Wszechpolskiej, który zorganizował …