Home / Lubuskie / Spotkanie z byłym prezesem MW

Spotkanie z byłym prezesem MW

Podczas cotygodniowego spotkania zielonogórskiego koła MW gościem był kol. Krzysztof Bosak, były Prezes Młodzieży Wszechpolskiej, a także poseł na Sejm RP V kadencji.

Spotkanie rozpoczął sekretarz koła kol. Maciej referatem w którym przybliżył nam biografię znamienitego działacza narodowego mec. Leona Mireckiego. Następnie głos zabrał nasz szanowny gość, który z politycznego punktu widzenia podsumował dobiegający końca rok 2010. W pierwszej części swojego referatu skupił się na sprawach wewnętrznych naszego kraju m.in. polityce ekonomicznej naszego rządu i problematyce wciąż wzrastającego długu publicznego. W drugiej części, poruszył istotne zdarzenia w polityce zagranicznej, komentując obecną pozycję Polski na arenie międzynarodowej oraz jej relacje z najważniejszymi państwami regionu i Stanami Zjednoczonymi. Ujął w niej również problem polskiej mniejszości na Litwie, a także obecną pozycję Polski w Unii Europejskiej.

Check Also

Łódź: 100. rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego

28 czerwca 1919 roku Roman Dmowski jako przedstawiciel narodu polskiego podpisał Traktat Wersalski, który przywrócił …