Home / Dolnośląskie / Nowe władze Okręgu Dolnośląskiego MW

Nowe władze Okręgu Dolnośląskiego MW

6 stycznia odbyły się wybory władz Okręgu Dolnośląskiego Młodzieży Wszechpolskiej. Obradom przewodniczył prezes MW, kol. Robert Winnicki, który wygłosił również okolicznościowe przemówienie, podsumowujące działalność organizacji w regionie i całym kraju w ciągu ostatnich trzech lat. Zwrócił uwagę na zmianę charakteru działalności MW w stosunku do poprzedniego okresu, akcentując sukcesy, jakie udało się w tym czasie osiągnąć. Wskazywał równocześnie, jak wiele jest jeszcze do zrobienia i do poprawienia w funkcjonowaniu stowarzyszenia, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Następnie odbyła się część wyborcza zebrania. Kol. Winnicki rekomendował na stanowisko prezesa okręgu dolnośląskiego osobę kol. Piotra Ludkowskiego, wieloletniego działacza wrocławskich struktur organizacji. Rekomendacja zyskała poparcie wszystkich zgromadzonych działaczy. Dokonano również wyboru pozostałych członków zarządu okręgowego na stanowiska: wiceprezesów – kol.kol. Macieja i Maksymiliana, sekretarza – kol. Mikołaja i skarbnika – kol. Pawła. Po wyborze nowych władz, głos zabrał nowy prezes okręgu, kol. Ludkowski, przedstawiając priorytety swojej działalności. Zaliczył do nich: kontynuację rozbudowy struktur terenowych, utrzymanie wysokiego tempa pracy koła wrocławskiego, zacieśniania współpracy z innymi środowiskami i organizacjami o charakterze narodowo-patriotycznym, a także poprawę funkcjonowania okręgu od strony organizacyjnej i finansowej. Po zakończeniu wyborów działacze udali się na Mszę św., rozpoczynającą Szkołę Zimową Młodzieży Wszechpolskiej, organizowaną w tym roku przez okręg dolnośląski.

Check Also

Nowy Sącz szyje maseczki

W imieniu Młodzieży Wszechpolskiej Nowy Sącz prowadzimy akcję #dlabiałychbohaterów. Będziemy szyć maseczki, które trafią do …