Home / Mazowieckie / Manifestacja pod domem Jaruzelskiego

Manifestacja pod domem Jaruzelskiego

Jak co roku, w nocy z 12 na 13 grudnia pod willę Wojciecha Jaruzelskiego ściągnęły tłumy. W 29 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego pod dom na Ikara 5 przybyło jednak nadzwyczaj dużo osób. Ma to związek z ogłoszoną kilkanaście dni temu decyzją prezydenta RP o zaproszeniu Jaruzelskiego do Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ta próba rehabilitacji zbrodniarza musiała spotkać się z odzewem środowisk antykomunistycznych. W celu upamiętnienia ofiar stanu wojennego powołano komitet “Razem 13. grudnia” zrzeszający środowiska patriotyczne i prawicowe w tym m.in. Fundację Republikańską, Ligę Obrony Suwerenności, środowiska Frondy, Reblya.pl, Teologii Politycznej, Klubu N44, Konfederacji Polski Niepodległej, Solidarności Walczącej. Jak co roku była też, tym razem jako członek organizującego manifestację komitetu, Młodzież Wszechpolska.

W czasie demonstracji krzyczano tradycyjne hasła jak „precz z komuną”, „raz sierpem, raz młotem w czerwoną hołotę” czy „Jaruzelski pies sowiecki”. Okrzyki przerwał dopiero apel poległych, który nastąpił o północy. Wyczytano wtedy imiona i nazwiska niemal stu ofiar stanu wojennego, zamordowanych przez komunistyczne władze. Następnie miejsce miały liczne przemówienia m.in. Bronisława Wildsteina, Kornela Morawieckiego, Piotra Semki. Jak mówił Semka, wielu internowanych straciło jakąkolwiek nadzieję na sprawiedliwe rozliczenie zbrodni.

JS

Check Also

Radomsko: W obronie wartości przeciwko LGBT

17 sierpnia w sobotę odbył się I Marsz Równości w Radomsku. Przy trasie marszu zorganizowano …