Home / Oświadczenie / Oświadczenie Rady Naczelnej Młodzieży Wszechpolskiej

Oświadczenie Rady Naczelnej Młodzieży Wszechpolskiej

Rada Naczelna Młodzieży Wszechpolskiej wyraża pełne poparcie wobec stanowiska, jakie w swoim tekście „O zadaniach Młodzieży Wszechpolskiej” zawarł Prezes Zarządu Głównego naszej organizacji, kol. Robert Winnicki. Stojąc na gruncie niezależności naszego stowarzyszenia wobec jakichkolwiek środowisk czy grup nacisku, za niedopuszczalne uznajemy próby dyktowania nam przez kogokolwiek „jedynie słusznej” linii postępowania i rozwoju organizacji. Zdecydowanie odrzucamy zarzut, jakoby brak podporządkowania Młodzieży Wszechpolskiej bieżącym interesom politycznym danej partii bądź środowiska politycznego negatywnie wpływał na jej działalność. Jesteśmy w pierwszym rzędzie organizacją wychowawczą i formacyjną i, choć nie uchylamy się od zabierania głosu w najważniejszych dla polskiego życia publicznego kwestiach, to nie zamierzamy stawać się partyjną młodzieżówką.

Rada Naczelna Młodzieży Wszechpolskiej
Warszawa 03.07.2010 r.

Check Also

Deklaracja ws. wspólnoty i tożsamości narodowej

Warszawa, 20.11.2017 r. Deklaracja ws. wspólnoty i tożsamości narodowej W nawiązaniu do toczącej się po …