Home / Headline / Zbiórka książek i darów dla Polaków na Białorusi

Zbiórka książek i darów dla Polaków na Białorusi

Młodzież Wszechpolska rozpoczyna z dniem 17 maja 2010 roku ogólnopolską zbiórkę książek a także innych darów: polskich flag, filmów i utworów muzycznych na nośnikach DVD i CD, koszulek i gadżetów z polską – narodową symboliką, dla Polaków mieszkających na Białorusi. Przyłącz się do akcji!

zbiorka_zpb

Republika Białorusi jest państwem, na którego terytorium jest jedno z największych skupisk Polaków poza granicami Rzeczypospolitej. Co najmniej 400 tysięcy naszych rodaków w tym kraju to nie wynik emigracji lecz tragicznej historii ubiegłego stulecia, która oddzieliła ich ojcowiznę od narodowej Macierzy. Od 2005 roku polscy działacze społeczni spod znaku Związku Polaków na Białorusi zmagają się z represjami i szykanami ze strony białoruskich władz z Aleksandrem Łukaszenką na czele. Związek został zdelegalizowany, jego nieruchomości a nierzadko i mienie ruchome zostały w dużej mierze skonfiskowane na rzecz organizacji stworzonej i powołanej przez te władze. Członkowie nielegalnego ZPB byli i ciągle są skazywani na kary aresztu i obciążani wysokimi grzywnami.

Zważywszy na takie realia działalności polskich społeczników na Białorusi, w poczuciu narodowej solidarności Młodzież Wszechpolska ogłasza rozpoczęcie zbiórki darów na rzecz lidzkiego oddziału ZPB. W Lidzie, położonym na grodzieńszyźnie mieście liczącym 100 tysięcy mieszkańców, niemal czterdzieści procent z nich zadeklarowało polską narodowość. Tamtejszy oddział Związku Polaków również został pozbawiony prze władze zaplecza koniecznego dla prowadzenia swojej społecznej misji. Od dzisiaj możemy wspomóc naszych rodaków w Lidzie przekazując na ich rzecz książki (najlepiej poświęcone historii Polski a szczególnie jej dawnych kresów wschodnich) a także inne dary: polskie flagi, filmy i utwory muzyczne na nośnikach DVD i CD, koszulki i inne gadżety z polską – narodową symboliką.

Zbiórka będzie prowadzona przez wszystkie okręgi Młodzieży Wszechpolskiej. W każdym z nich akcję prowadził będzie specjalny koordynator, z którym od dziś można kontaktować się w sprawie przekazania darów.

Białystok – Albert 501 435 386, [email protected]
Gdynia – Paweł 517 363 535, [email protected]
Katowice – Daria 604 944 655, [email protected]
Kraków – Michał , 511 542 853, [email protected]
Łódź – Adam 728 502 121, [email protected]
Opole – Szczepan 787 886 658, [email protected]
Poznań – Marcin 503 176 318, [email protected]
Rzeszów – Tomasz 696 859 870, [email protected]
Szczecin – Rafał 698 362 142, [email protected]
Toruń – Miłosz 667 679 825, [email protected]
Warszawa – Ernest 504 773 897, [email protected]
Wrocław – Maciej 697 916 288, [email protected]
Zielona Góra – Krystian 508 100 315, [email protected]

Check Also

Kontrakt Narodowy!

CZYM JEST KONTRAKT NARODOWY? Kontrakt Narodowy jest publiczną deklaracją ideowo-polityczną kandydata do parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. …