Home / Dolnośląskie / Debata we Wrocławiu

Debata we Wrocławiu

debataDnia 23. lutego, w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu, odbyła się debata, w której udział wzięli przedstawiciele najważniejszych społeczno – politycznych organizacji młodzieżowych w naszym mieście. Były to: młodzieżówka SLD, Młodzi Demokraci (PO), Forum Młodych PiS, młodzieżówka UPRu oraz Młodzież Wszechpolska. Naszą organizację reprezentował kol. Prezes Robert Winnicki i skarbnik wrocławskiego koła, kol. Maksymilian Konieczny.

Celem organizatorów było zapoznanie się uczniów z zaproszonymi organizacjami, nauczenie młodych ludzi debatowania na wzór wytrawnych polityków oraz umiejętności bronienia swoich poglądów. Spotkanie składało się z trzech części. Najpierw każda grupa przedstawiała się oraz pokrótce opowiedziała o zadaniach i celach swoich organizacji. Następna część polegała na tym, że prowadzący zadawali kolejno wszystkim młodzieżówkom pytania dotyczące oceny polskiej transformacji po 89 r., bieżącej polityki w naszym kraju, a także przyszłości. Po niektórych wypowiedziach wywiązały się bardzo ciekawe dyskusje. Na koniec głos dostała publiczność, która zadawała dużo celnych pytań, w związku z czym doszło do wielu interesujących polemik.

Spośród zaproszonych gości najczęściej głos zabierali przedstawiciele MW i Młodych Demokratów, przy czym nasi działacze, w odbiorze osób zgromadzonych na sali, wypadli o wiele bardziej kompetentnie i naturalnie, w przeciwieństwie do młodzieżówki PO, posługującej się mocno sztucznymi chwytami piarowskimi. Za ciekawostkę uznać należy fakt, że wszystkie organizacje młodzieżowe krytycznie odniosły się do koncepcji parytetów przy konstruowaniu list wyborczych; jedynie SLD nie wyraziło jednoznacznego stanowiska. Debata była bardzo dobrze przygotowana. Podziękowania należą się klasie integracji europejskiej z LO nr V . Miejmy nadzieję, że takich spotkań będzie coraz więcej.

MK

Check Also

Kampania Społeczna Kocham Polskę w Krakowie

14 lutego, jak co roku, działacze MW Kraków wzięli udział w Kampanii Społecznej Kocham Polskę …