Home / Mazowieckie / Życie i Śmierć dla Narodu – relacja z promocji książki

Życie i Śmierć dla Narodu – relacja z promocji książki

10 grudnia w Warszawie odbyło sie spotkanie z Arkadiuszem Mellerem – doktorantem Instytutu Politologii UMK w Toruniu, a przede wszystkim współautorem “Życia i śmierci dla Narodu. Antalogii myśli narodowo-radykalnej z lat trzydziestych XX wieku”. Spotkanie poprowadził sekretarz MW kol. Marcin Białasek.

Arkadiusz Meller przedstawił pokrótce zawartość książki oraz życiorysy kilku ważnych dla ruchu narodowo-radykalnego postaci, a także parę innych ciekawostek. Następnie przyszedł czas na pytania zgromadzonej publiczności które dotyczyły przede wszystkim oryginalnych koncepcji gospodarczych ONR “ABC” oraz RNR “Falangi”. Nasz gość wyraził tezę, iż ekonomiczne poglądy narodowych radykałów wynikały z następstw kryzysu ekonomicznego lat 30., a ideolodzy obu organizacji w końcu przekonaliby się do mechanizmów rynkowych.

Na koniec Arkadiusz Meller opowiedział pokrótce jak wygląda środowisko prawicy w Toruniu.

Check Also

spotkanie otwarte MW Grudziądz

Spotkanie otwarte w Grudziądzu

1 lipca gościliśmy prezesa prezesa Młodzieży Wszechpolskiej- Ziemowita Przebitkowskiego😎❗ Rozmawialiśmy o tym, jakie wyzwania czekają …