Home / Łódzkie / Niegdyś aktywny ośrodek MW zaczął się ponownie odradzać – spotkanie organizacyjne w Łodzi

Niegdyś aktywny ośrodek MW zaczął się ponownie odradzać – spotkanie organizacyjne w Łodzi

łó

13 grudnia w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie powstającego właśnie koła MW. Gościli na nim dwaj członkowie Rady Naczelnej MW – kol. kol. Miłosz i Jakub. Razem z kol. Adamem z Łodzi, przedstawili oni kandydatom na działaczy zarys idei narodowej i podstawowe zasady funkcjonowania dzisiejszej Młodzieży Wszechpolskiej. W toku dyskusji przedstawione zostały także plany działania MW na najbliższe miesiące.

Po udanym spotkaniu organizacyjnym Wszechpolacy udali się na organizowany przez Obóz Narodowo-Radykalny i Łódzki Ruch Narodowy „Szczerbiec” marsz antykomunistyczny. Manifestacja miała swój początek na pasażu Schillera i biegła aż pod pomnik Tadeusza Kościuszki. W czasie marszu skandowano tradycyjne antykomunistyczne hasła: „A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści” czy „Raz sierpem, raz młotem w czerwoną hołotę”.

Pierwsze od dłuższego czasu spotkanie Młodzieży Wszechpolskiej w Łodzi daje nadzieję na rozwój organizacji w tym mieście. Niegdyś aktywny ośrodek MW zaczął się ponownie odradzać.

Check Also

spotkanie otwarte MW Grudziądz

Spotkanie otwarte w Grudziądzu

1 lipca gościliśmy prezesa prezesa Młodzieży Wszechpolskiej- Ziemowita Przebitkowskiego😎❗ Rozmawialiśmy o tym, jakie wyzwania czekają …