Home / Wydarzenia / Oświadczenie w sprawie wyboru tzw. prezydenta UE

Oświadczenie w sprawie wyboru tzw. prezydenta UE

Środowisko Młodzieży Wszechpolskiej wyraża zaniepokojenie doniesieniami medialnymi na temat wybranego w piątek pierwszego stałego Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej, tzw. prezydenta UE, Hermana Van Rompuya.

Van Rompuy opowiada się za zastąpieniem symboli narodowych ogólnoeuropejskimi, wprowadzeniem przez Unię wspólnych podatków dla państw członkowskich, zwiększaniem kompetencji organów wspólnotowych kosztem parlamentów narodowych. Belgijski polityk ukazywany jest jako fanatyczny zwolennik federalizmu europejskiego, któremu to Młodzież Wszechpolska zdecydowanie się przeciwstawia. Za plecami mało znanych nowych przywódców unijnych większy wpływ na funkcjowanie UE zapewnią sobie promotorzy Belga – Angela Merkel i Nicolas Sarkozy.

Sprzeciw wobec nowych władz Unii to nie tylko sprzeciw personalny wobec Van Rompuya i tzw. minister spraw zagranicznych UE Cathrine Ashton, ale przede wszystkim sprzeciw wobec samym tym stanowiskom, wprowadzonym przez Trakat z Lizbony. To kolejny krok w kierunku utworzenia europejskiego ‘superpaństwa’, forsowanego przez eurokratów wbrew woli Europejczyków, którzy najpierw w referendach we Francji i Holandii, a później w pierwszym referendum w Irlandii, opowiedzieli się przeciwko takiemu modelowi europejskiej integracji. Sam ‘bankietowy’ sposób wyboru władz unijnych pokazuje jeszcze raz, jak instrumentalnie liderzy UE traktują powtarzane przez siebie hasła o demokracji.

Młodzież Wszechpolska opowiada się przeciwko unijnej biurokracji i stoi po stronie wolnych narodów Europy!

W imieniu Rady Naczelnej Młodzieży Wszechpolskiej
Daria Łatkowska

Check Also

Okręg Śląski: Spotkanie opłatkowe ślaskich struktur Młodzieży Wszechpolskiej

W sobotę (21.12.2019) miało miejsce doroczne spotkanie opłatkowe śląskich struktur Młodzieży Wszechpolskiej i środowisk narodowych. …