Home / Śląskie / Wybory władz na Śląsku

Wybory władz na Śląsku

W Katowicach, w czasie uroczystości związanymi z obchodami II Śląskiego
Endorado tj. 12 września 2009r. odbyły się wybory władz Okręgu Śląskiego
Młodzieży Wszechpolskiej. Sala gdzie odbywały się wybory wypełniła się
działaczkami i działaczami z całego okręgu. Kolega Jakub Kalus, ustępujący
prezes, zaprezentował zgromadzonym nowego kandydata na prezesa – kolegę
Jakuba. Ustępujący prezes zaprezentował sylwetkę prezesa-elekta jego zalety,
dotychczasowe dokonania i argumenty
świadczące, że kolega Kuba jest najlepszym z możliwych, najbardziej godnym
głosu oraz zaufania kandydatem. Scharakteryzował go pokrótce w 3 słowach,
które odnoszą się do jego działalności – wiara, wizja, wola działania.

Po tej krótkiej prezentacji odchodzący prezes zaprezentował swoje
osiągnięcia na
przestrzeni 2 lat swojej kadencji, a należą do nich m.in. zainicjowanie 2
imprez kulturalnych “Endorado” przybliżających historię polskiego ruchu
narodowego, regularną publikację czasopisma “Klucz” pod swoją redakcją,
reformę finansów Okręgu, oraz angażowanie się w pracę kół MW w regionie.
Nadszedł czas głosowania – zebrani zaakceptowali i bez głosów sprzeciwu
wybrali kolegę Kubę na nowego prezesa Okręgu Śląskiego.

Kolega prezes wyraźnie wzruszony podziękował za poparcie i zaufanie
udzielone mu od wszechpolaków z całego okręgu i w krótkiej mowie,
inaugurującej swój urząd, opowiedział nam o swoich planach, inicjatywach w
które będziemy się angażować, zapewnił kontynuację sztandarowych osiągnięć
kolegi Kalusa i swoją bezkompromisową postawę w walce o Wielką Polskę.
Następnie na kolejne stanowiska, wiceprezesów, wybrano dobrze znanych
wszystkim ze swej ofiarności i ciężkiej pracy dla organizacji kolegę
Mieczysława i koleżankę Darię. Będą oni wspierać nowego prezesa oraz przejmą
od niego część obowiązków. Powołano również Zarząd Okręgu w składzie:
kol.kol. Małgorzata, Filip, Artur, Dawid, Karol, oraz Komisję Rewizyjną,
kontrolującą prawidłowość pracy zarządu oraz służącą dobrą radą, w której
skład wchodzą ustępujący prezes kolega Jakub oraz kol.kol. Sebastian i
Rafał. Członkami zarządu i komisji
zostały osoby z całego województwa, reprezentujące poszczególne koła MW –
obecne jak i w trakcie powstawania. Są zarówno ludzie młodzi, którzy w
nagrodę za swoją aktywność i wkład otrzymali swoją pierwszą ważną funkcję w
organizacji, jak i osoby dla których jest to kolejna funkcja, jaką piastują
w strukturach Młodzieży Wszechpolskiej, które z racji swojej przydatonści,
chęci i ogromnego zaangażowania są niezbędni dla prawidłowego działania
władz okręgu. Znalazło się również miejsce dla starszych kolegów, którzy
pomogą nowym władzom zdobywać pierwsze szlify na tak poważnej funkcji, oraz
będą służyć wsparciem oraz swoją wiedzą i doświadczeniem. Jak można łatwo
przewidzieć – taka mieszanka świeżości, młodzieńczego zapału z
doświadczeniem – niesie za sobą nową jakość jakże potrzebną nie tylko naszej
organizacji ale i całemu narodowi. Młodzież Wszechpolska nie powiela
schematów ogólnopolskiej polityki obsadzania stanowisk ludźmi
niekompetentnymi ale będącymi czyimiś krewnymi, znajomymi, tak
czy inaczej związanymi. Wybrane przez nas osoby zostały zasłużenie obdarzone
zaufaniem pozostałych kolegów i koleżanek. Zaufanie to jest wynikiem
ciężkiej pracy ale, także koleżeństwa i życzliwości tych osób.

Oprócz tego członkowie nowych władz w życiu codziennym są godnymi miana
wszechpolaka: są zarówno studenci, uczniowie szkół średnich, którzy
zdobywają wiedzę by być w przyszłości bardziej przydatnymi Polsce, są
również osoby już pracujące, zakładające lub posiadające swoją rodzinę,
którzy są uczciwymi pracownikami, wzorowymi współmałżonkami, kochającymi
rodzicami. Na wyborach byli również przedstawiciele władz ogólnopolskich – w
osobach kol. sekretarza ZG Marcina Białaska i wiceprezesa ZG Michała Sroki.
Zapewnili oni nowego prezesa i zarząd o swojej pomocy, poparciu i
pogratulowali wyboru.

My również im gratulujemy, życzymy sukcesów i niezłomności w pracy w
niesieniu naszej idei wsród Polaków na polskim Śląsku.

Check Also

Nowy Sącz szyje maseczki

W imieniu Młodzieży Wszechpolskiej Nowy Sącz prowadzimy akcję #dlabiałychbohaterów. Będziemy szyć maseczki, które trafią do …