Home / Znalezione / Nowe władze w Bielsku-Białej

Nowe władze w Bielsku-Białej

Dnia 5.07.2009r odbyły się wybory na prezesa koła Młodzieży Wszechpolskiej w Bielsku-Białej.
Ustępujący prezes kolega Mieczysław podziękował działaczom za pomoc i wkład członków bielskiego koła w dotychczasowej działalności. W krótkim przemówieniu podsumował 4-letni okres swojej prezesury, podkreślając rozwój organizacji na terenie Bielska-Białej i Śląska Cieszyńskiego. Zaprezentował zebranym na zjeździe wyborczym kandydata na nowego prezesa kolegę Filipa. Podkreślił jego wkład i zaangażowanie w dotychczasowej działalności. Poprosił zebranych o obdarzenie kolegi Filipa zaufaniem i wsparciem jakim darzono go podczas mijającej kadencji.
W wyniku głosowania jednogłośnie nowym prezesem wybrany został kolega Filip. Nowy prezes podziękował zebranym za zaufanie jakim go obdarzono, zobowiązał się sumiennie wypełniać obowiązki nowego prezesa bielskiego koła. Kolega Filip przedstawił zebranym swoje pomysły i przemyślenia, które chciałby wprowadzić podczas swojej kadencji. Podkreślił, że Młodzież Wszechpolska jako organizacja wychowująca młode pokolenie w duchu wartości narodowych i katolickich w dzisiejszych czasach kryzysu wszelkich wartości i norm etycznych jest jeszcze bardziej potrzebna Polsce. Kolega Filip położył duży nacisk na sprawę werbunku nowych działaczy i sympatyków, podkreślił rolę jaką odgrywa koleżeństwo w naszej organizacji i potrzeba nawiązywania współpracy z innymi pokrewnymi organizacjami.
Po zakończeniu zjazdu wyborczego poprzedni prezesi bielskiego koła: kolega Mieczysław i kolega Robert pogratulowali koledze Filipowi wyboru na nowego prezesa i zapewnili o swoim wsparciu i pomocy w przyszłej działalności.

Check Also

Wszyscy wiemy kto to byli Rossmannowcy

„Wszyscy wiemy kto to byli Rossmannowcy” – grzmiał prokurator o egzotycznej, bliskowschodniej urodzie przebrany w …