Nowe władze w Bielsku-Białej

Dnia 5.07.2009r odbyły się wybory na prezesa koła Młodzieży Wszechpolskiej w Bielsku-Białej. Ustępujący prezes kolega Mieczysław podziękował działaczom za pomoc i wkład członków bielskiego koła w dotychczasowej działalności. W krótkim przemówieniu podsumował 4-letni okres swojej prezesury, podkreślając rozwój organizacji na terenie Bielska-Białej i Śląska Cieszyńskiego. Zaprezentował zebranym na zjeździe wyborczym …

Więcej...

List kol. Konrada Bonisławskiego do działaczy Młodzieży Wszechpolskiej

Treść listu kol. Konrada Bonisławskiego ze Zjazdu Zwyczajnego Młodzieży Wszechpolskiej. Koleżanki i koledzy! Drodzy przyjaciele Młodzieży Wszechpolskiej! Gdy ponad dwa lata temu, w atmosferze niesamowitej nagonki medialnej i politycznej na naszą organizację, spotykaliśmy się na Nadzwyczajnym Zjeździe, wielu miało prawo czuć obawę. Obawę przed nową rzeczywistością, zmieniającym się otoczeniem wokół organizacji. W roku 2006 przyszedł czas na ponowną refleksję nad celami MW. Ta refleksja powinna nam towarzyszyć i dzisiaj.

Więcej...

Upamiętnienie ludobójstwa

Stowarzyszenie Upamiętnienia Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów i Młodzież Wszechpolska uczczą we Wrocławiu 66 rocznicę apogeum ludobójstwa na ludności polskiej na kresach południowo-wschodnich.

Więcej...